Studenci informatyki z wizytą w Astor

///
Studenci informatyki z wizytą w Astor
17 kwi '23

W dniu 17 kwietnia 2023r. studenci kierunku Informatyka pod opieką dr. inż. Romana Krasowskiego odbyli wizytę studyjną w laboratorium firmy Astor. Wizyta była związana z zajęciami z modułu Systemy wbudowane i Internet rzeczy i są rezultatem umowy partnerskiej między WSZiB w Krakowie a firmą Astor, która zakłada m.in. udostępnienie laboratorium Astor na potrzeby dydaktyki WSZiB w ramach wizyt studyjnych. Wizyta studyjna niewątpliwie daje możliwość kontaktu z praktycznymi aspektami pracy inżyniera informatyki. Dodatkowo umożliwia kontakt z nowoczesną technologią i uzupełnia doświadczenia, które nasi studenci zdobywają w specjalistycznych laboratoriach w murach WSZiB.

Taka działalność z jednej strony jest przejawem społecznej odpowiedzialności naszego Partnera – firmy Astor, który angażuje się w działania rozwijające dydaktykę w WSZIB, a z drugiej pokazuje w jaki sposób WSZiB dba o nasycenie zajęć dydaktycznych aspektami praktycznymi.

Wybierając studia z zakresu informatyki, poza ofertą prezentowaną na stronie WWW zawsze warto zweryfikować zaplecze techniczne – nasze pracownie stoją przed Wami otworem! Studenci WSZiB z jednej strony korzystają ze znakomicie wyposażonych laboratoriów WSZIB, a z drugiej – biorą udział w ciekawych wizytach studyjnych u naszych Partnerów.Skip to content