Środki na Stypendia

///
13 Maj '19
Środki na Stypendia

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał środki finansowe do wykorzystania w 2019 r. na świadczenia dla studentów uczelni publicznych i niepublicznych, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz instytutów badawczych w łącznej wysokości ponad 1,3 miliarda złotych. Warto podkreślić, że w grupie uczelni niepublicznych uplasowaliśmy się na 22 miejscu pod względem wysokości dotacji, która zostanie przeznaczona na stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi.