Specjalizacje dla pielęgniarek

///
16 lis '12

Centrum Studiów Podyplomowych WSZiB prowadzi nabór na trzy specjalizacje pielęgniarskie: pielęgniarstwo operacyjne, pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki oraz pielęgniarstwo nefrologiczne. Programy szkoleń zostały zatwierdzone przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położonych w Warszawie.  Szczegółowe informacje na temat kursów dostępne są na stronie www.podyplomowe.wszib.edu.pl w zakładce kursy i szkolenia. 


Skip to content