Ruszyły wypłaty stypendiów Rektora i Zapomóg!

///
Ruszyły wypłaty stypendiów Rektora i Zapomóg!
9 kw. '20

W bieżącym tygodniu Rektor przyznał najlepszym studentom naszej Uczelni stypendia za wyróżniające wyniki w nauce, a także osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.

Stypendia Rektora na semestr letni 2019/20 otrzymało łącznie 250 osób, a wysokość środków jaką przekazaliśmy w kwietniu na rachunki bankowe beneficjentów to ponad 112 500 zł.

Jednocześnie, studenci którzy w związku COVID-19 utracili źródło dochodu, mogą liczyć na doraźne wsparcie Uczelni w postaci zapomogi losowej.

Zgodnie z tradycją, przedsiębiorczych i aktywnych studentów naszej Uczelni Rektor wyróżnił stypendiami finansowanymi ze środków własnych Uczelni.

Powyższe wyróżnienie otrzymało 14 osób na łączną kwotę 8 100 zł.


Skip to content