Rozwój miasta – turystyka czy przestrzeń biznesowa?

///
Rozwój miasta – turystyka czy przestrzeń biznesowa?
16 sty '22

 

16 milionów złotych – tyle wyda Urząd Marszałkowski na promocję Miasta Kraków i regionu Małopolska do 2023 r. W związku z utrzymującą się pandemią COVID-19 Urząd Marszałkowski wraz z Urzędem Miasta Krakowa chcą wesprzeć promocję naszego regionu kampanią wizerunkową realizowaną na rynkach: brytyjskim, niemieckim, skandynawskim i amerykańskim.

13 stycznia odbyła się już piąta debata w ramach wydarzenia Urban Talk #wyznaczamykierunki miasta organizowanego przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Krakowie. W dyskusji pt. “Rozwój miasta – turystyka czy przestrzeń biznesowa?” wzięli udział:  Rafał Marek – Krakowska Izba Turystyki, Tomasz Daros – Przewodniczący Komisji Turystyki, Elżbieta Kantor – Dyrektor Wydziału ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa, Katarzyna Wysocka – Dyrektor Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa, Julita Ewert – Stawowy – Zastępca Dyrektora Biura Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Spotkanie prowadzili krakowska aktywistka Izabela Chyłek, Radna Edyta Kruk oraz Wicekanclerz WSZIB dr Borys Makary.

To właśnie podczas debaty “Rozwój miasta – turystyka czy przestrzeń biznesowa?” Elżbieta Kantor zwróciła uwagę, że utrzymująca się pandemia COVID-19 ma bezpośredni wpływ na spadek gości zagranicznych zarówno w Krakowie, jak i innych miastach Małopolski. Stąd wspólna inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Miasta Krakowa, by wesprzeć w tym trudnym czasie promocję Małopolski na rynkach zagranicznych najbardziej rokujących na przyszłość.

Bądź turystą w swoim mieście!

Podczas czwartkowej debaty zaproszeni goście zwrócili także uwagę na wzrost potrzeb mieszkańców samego Krakowa w zakresie lokalnej turystyki. Ograniczenie przemieszczania się podczas pandemii przełożyło się na znaczący wzrost spędzania czasu wolnego przez mieszkańców Krakowa w swoim mieście.

Prelegenci byli zgodni co do tego, że poprawa komunikacji wewnętrznej z mieszkańcami, promocja lokalnych zasobów miasta m.in. terenów zielonych (Salwator, Skałki Twardowskiego), uzdrowisk (Mateczny Zdrój) czy mniej znanych dzielnic, jak wspaniale rozwijająca się Nowa Huta powinna być priorytetem dla władz miasta.

Rafał Marek z Krakowskiej Izby Turystyki zapewniał, że przełoży się to nie tylko na wzrost zadowolenia samych mieszkańców, ale i wsparcie lokalnych biznesów, które w obliczu utrzymującej się pandemii nadal narażone są na liczne straty.
Pomimo trudności, które są odczuwalne przez mieszkańców wraz z napływającymi w lecie turystami, Tomasz Daros – przewodniczący Komisji Turystyki – zachęca do solidarności, wzajemnego szacunku i podejmowania dyskusji i prób racjonalnych zmian legislacyjnych za przykładem innych miast. Wspomina tutaj o takich rozwiązaniach, jak wprowadzenie ograniczenia sprzedaży alkoholu. czy zamykania ogródków przy lokalach po 22.

Zapisy poprzednich wydarzeń, jak i harmonogram kolejnych spotkań są dostępne na www.wszib.edu.pl/urbantalk.

 

 

 


Skip to content