Reprezentacja WSZiB na Narodowym Kongresie Nauki w Łodzi

///
26 maj '17
W dniu 25 maja br. w Łodzi rozpoczął się Narodowy Kongres Nauki – dwudniowe wydarzenie poświęcone problemom finansowania nauki oraz szkolnictwa wyższego w kontekście fundamentalnych zmian dotyczących źródeł zasilania szkół wyższych w środki pieniężne. Obrady poświęcone były m.in. kwestii nowego algorytmu finansowania działalności statutowej uczelni, problemowi zależności między działalnością dydaktyczną a naukową, czy w końcu pomysłom na wsparcie uczelni niepublicznych w realizacji ich misji.
WSZiB reprezentowali: Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Roszczynialski – Rektor, dr Aneta Ziółkowska – Prorektor ds. Kształcenia, dr Bartosz Banduła – Dziekan Wydziału ZFiI.

Skip to content