Rektor przyznał stypendia najlepszym studentom WSZiB

///
Rektor przyznał stypendia najlepszym studentom WSZiB
4 gru '23

Miło nam poinformować, że 311 studentów WSZiB otrzymało w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024  szczególne wyróżnienie w postaci stypendium rektora. Stypendium przyznawane jest co semestr 10% studentom poszczególnych kierunków studiów, uzyskującym wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, a także osiągnięcia sportowe. Łączna pula środków wydatkowanych na stypendia rektora w bieżącym semestrze wynosi rekordowe 982 000 zł! Jednostkowe stypendium za średnią ocen wynosi 620 zł miesięcznie, a w przypadku wyróżniających osiągnięć naukowych lub sportowych, najlepsi otrzymali aż 930 zł miesięcznie.

To nie wszystko. WSZiB od lat docenia i wspiera przedsiębiorcze postawy swoich studentów. Z tego względu, osobom zaangażowanym w działania na rzecz społeczności akademickiej WSZiB, Rektor przyznał nagrody fundowane ze środków Uczelni w postaci stypendium dla aktywnych studentów. W semestrze zimowym wyróżniono 42 osoby na kwotę 35 100 zł.

Wszystkim beneficjentom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


Skip to content