REKRUTACJA NA STUDIA

///
2 sty '99

Od połowy stycznia 1999r rozpoczynamy rekrutację na wszystkie rodzaje studiów licencjackich. Opłata wpisowa – pocz±tkowo bardzo niska – wzrasta w każdym następnym miesiącu o 50 zł. W ten sposób uczelnia stara się możliwie wcześnie zapełnić limity przyjęć i pozyskać dobrych kandydatów na studia. Warunkiem przyjęcia jest pomyślne odbycie rozmowy kwalifikacyjnej. W ramach opłaty wpisowej student otrzyma w dniu inauguracji zestaw podręczników wydanych przez WSZiB. Pozostała część wpisowego jest przeznaczona na rozwój bazy dydaktycznej i Rektor w dniu inauguracji informuje społeczno¶ć akademicką o poczynionych inwestycjach, zakupach i remontach.


Skip to content