Redaktor „Multis Multum” stypendystą Sapere Auso

///
4 gru '06

4 grudnia 2006 roku ogłoszono wyniki konkursu stypendialnego Małopolskiej Fundacji Stypendialnej Sapere Auso. Fundacja przyznała 129 stypendiów w trzech kategoriach: za szczególne osiągnięcia artystyczne, naukowe oraz za działalność na rzecz ochrony środowiska. Kwota przyznawanych stypendiów to 3150 zł dla każdego z beneficjentów. Jednym ze stypendystów Fundacji jest student IV roku Wydziału Finansów i Rachunkowości WSZiB w Krakowie Bartosz Banduła. Serdecznie gratulujemy!


Skip to content