Przekazanie nowego budynku

///
8 mar '02

25 marca 2002 r. odbędzie się uroczystość oficjalnego przekazania budynków przy ul. Armii Krajowej 8 i 4 jako obiektu dydaktycznego Uczelni. Skromna uroczystość będzie miała charakter konferencji z udziałem Ministra Jerzego Hausnera na temat rządowego programu ograniczenia bezrobocia absolwentów szkół wyższych. W konferencji wezmą udział przedstawiciele pracodawców, dużych banków i spółek, urzędów państwowych odpowiedzialnych za zwalczanie bezrobocia, a także przedstawiciele władz uczelni państwowych i niepaństwowych.


Skip to content