Program stypendialny dla absolwentów

///
14 sty '05

Strona bawarska przekazała do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu informacje o uruchomieniu przez Bawarskie Ministerstwo Nauki, Badań i Kultury w roku akademickim 2005/2006 programu stypendialnego dla absolwentów szkół wyższych. W ramach tego programu, absolwenci studiów wyższych i wyższych studiów zawodowych mogą się ubiegać o roczne stypendium w celu odbycia studiów uzupełniających, podyplomowych bądź przeprowadzenia badań związanych z pracą doktorską. Kandydaci powinni m.in. legitymować się pismem polecającym od opiekuna zatrudnionego w wybranej bawarskiej szkole wyższej.Stypendium przyznawane jest na 1 rok akademicki z możliwością dwukrotnego przedłużenia o kolejne roczne okresy.Szczegółowe informacje nt. stypendium oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej Centrum ds. Szkolnictwa Wyższego dla Państw Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej (BAYHOST), będącego informacyjno-koordynującym ośrodkiem powołanym w celu wspierania i intensyfikacji współpracy szkół wyższych i instytutów naukowo-badawczych z krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej oraz wszystkich państwowych szkół wyższych i instytutów bawarskich http://www.bayhost.de.Osoby ubiegające się o stypendium powinny przesłać wypełnione formularze zgłoszeniowe wraz z niezbędnymi załącznikami wymienionymi na ostatnie stronie formularza bezpośrednio do Centrum ds. Szkolnictwa Wyższego dla Państw Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej w terminie do dnia 10 marca 2005 r.


Skip to content