PRACE DYPLOMOWE

///
21 lut '99

W semestrze letnim wszyscy studenci wybieraj± zakres tematyczny planowanej pracy dyplomowej i przystępują do seminariów dyplomowych prowadzonych przez przyszłych opiekunów (promotorów) prac. Dziekani dla studentów „swoich” kierunków pomagają w wyborze problematyki. Roczny termin pisania pracy jak dowodzi tegoroczne doświadczenie w istotny sposób przyczynił się do podniesienia jakości przygotowanych prac.


Skip to content