Pozytywna ocena PKA dla kierunku Informatyka!

///
Pozytywna ocena PKA dla kierunku Informatyka!
10 lis '23

W dniach 11-12 maja 2023 roku Polska Komisja Akredytacyjna wizytowała w WSZiB kierunek Informatyka.

Wizyta Zespołu Oceniającego PKA polegała na weryfikacji jakości kształcenia oraz warunków technicznych niezbędnych do prowadzenia studiów inżynierskich.

Niezwykle miło jest nam poinformować, że zgodnie z uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 19 października 2023r. kierunek Informatyka prowadzony w WSZiB w Krakowie uzyskał ocenę pozytywną i akredytację na okres 6 lat!

W raporcie z wizytacji PKA doceniono zwłaszcza doskonałe zaplecze dydaktyczne, przygotowanie kadry prowadzącej zajęcia, czy wsparcie studentów w procesie kształcenia.

Taka ocena jest potwierdzeniem wysokiego standardu prowadzenia dydaktyki, jak też wyrazem uznania w zakresie zaplecza technicznego, jakim dysponuje Uczelnia, co jest niezwykle istotne przy prowadzeniu studiów na kierunku technicznym.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uzyskania tak wysokiej oceny!


Skip to content