Porozumienie o współpracy WSZiB i KHK

///
Porozumienie o współpracy WSZiB i KHK
11 sty '21

W dniu 8 stycznia 2021 roku Rektor WSZIB prof. Włodzimierz Roszczynialski oraz Prezes Krakowskiego Holdingu Komunalnego – Pan Tadeusz Trzmiel podpisali porozumienie o współpracy.

Dokument zakłada zaangażowanie się uczelni wraz z jej potencjałem kadrowym w działania B+R na rzecz KHK jak też wspólne aplikowanie o granty krajowe i UE. Dodatkowo w ramach współpracy studenci WSZIB będą mogli odbywać prestiżowe staże i praktyki w spółkach należących do KHK.

Porozumienie jest kolejnym materialnym efektem działań WSZiB na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego oraz przejawem zaangażowania władz uczelni i jej pracowników w działania wspierające instytucje z obszaru samorządu terytorialnego.

 


Skip to content