Pomoc psychoterapeutyczna

///
1 paź '14
W październiku 2014r. wznawia swoją działalność gabinet pomocy psychoterapeutycznej dla Studentów WSZiB. Oferowana jest terapia indywidualna w nurcie Gestalt w koncepcji której zawiera się pojęcie osobistego rozwoju i poszerzenie ludzkiego potencjału. Oferta ta jest skierowana do Studentów WSZiB, którzy:
– cierpią z powodu niskiego poczucia wartości,
– żyją w stresie,
– doświadczają kryzysów życiowych,
– doświadczają poczucia braku sensu życia lub nie potrafią znaleźć sobie celu w życiu,
– doświadczają depresji, poczucia izolacji związanych z indywidualną historią życia,
– potrzebują wsparcia psychologicznego po leczeniu specjalistycznym,
– chcą wchodzić w konstruktywne i zadowalające związki,
– chcą świadomie kierować swoimi wyborami.
Spotkania odbywają się w  godz. popołudniowych po uprzednim umówieniu się przez SUSZI z Joanną Dreżewską. Koszty terapii pokrywa uczelnia a gabinet mieści się w pok. 15 w budynku uczelni na AK8.

Skip to content