Pomoc dla niepełnosprawnych

///
14 sty '05

W Małopolsce rusza program "Student" ,który ma pomóc osobom niepełnosprawnym zdobyć wyższe wykształcenie. To już czwarta edycja programu. Po raz kolejny niepełnosprawni studenci mogą otrzymać dofinansowanie, które obejmuje m.in. opłatę za studia, koszty zakwaterowania (w przypadku nauki poza miejscem stałego zamieszkania), dojazdów, uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych, a także zakup przedmiotów ułatwiających naukę, m.in. komputerów. W programie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które studiują na studiach magisterskich, doktoranckich, wyższych zawodowych lub uzupełniających. Wnioski o przyznanie dofinansowania należy składać w Oddziale Małopolskim Funduszu na specjalnym formularzu od 20 stycznia do 20 lutego br. (na semestr letni roku akademickiego 2004/2005) oraz od 20 sierpnia do 20 września (na semestr zimowy roku akademickiego 2005/2006). Warunkiem uczestnictwa w programie jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie lub kontynuację nauki. W przypadku studentów studiów magisterskich i studiów wyższych zawodowych konieczne jest zaliczenie co najmniej pierwszego semestru studiów, z wyjątkiem studentów uzupełniających studiów magisterskich.


Skip to content