Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu UE

///
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu UE
27 paź '11

W dniu 27 października 2011 roku JM Rektor WSZiB, prof. Włodzimierz Roszczynialski podpisał w imieniu Uczelni umowę o dofinansowanie projektu „Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników spółki Unima 2000”. Projekt jest realizowany w ramach priorytetu VIII PO KL, Instytucją Pośredniczącą dla tego działania na terenie woj. Małopolskiego jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Celem projektu jest przeszkolenie pracowników Unima 2000 z zakresu technologii informatycznych (Microsoft, ECDL) oraz poprawa ich kompetencji biznesowych. Projekt będzie realizowany od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. Jego budżet to 132 tys. zł.

Wspólne działania WSZiB oraz Unima 2000 na polu pozyskiwania i realizacji projektów finansowanych ze środków UE to doskonały przykład implementacji idei procesu bolońskiego oraz zasad współistnienia biznesu i nauki w gospodarce opartej na wiedzy.Galeria


Skip to content