Płatne praktyki w BAT

///
18 mar '03

Studenci III, IV lub V roku wszystkich kierunków mogą do końca kwietnia zgłaszać się na praktyki letnie w British American Tobacco Polska. W tym roku koncern oferuje możliwość odbycia staży w działach: informatycznym, administracyjnym, marketingu, zarządzania zasobami ludzkim i w dziale zakupów. Wszystkie praktyki są płatne i trwają od 4 tygodni do 3 miesięcy.Studenci wszystkich kierunków, którzy chcą odbyć praktyki muszą przesłać CV i list motywacyjny. Dokumenty należy przesłać na adres: British American Tobacco Polska, Graduate Recruitment,ul. Iłżecka 26, 02-135 Warszawaz dopiskiem „Praktyki Letnie”.Więcej informacji: http://www.bat.com.pl


Skip to content