Nowy zarząd KU AZS WSZiB wybrany

///
1 gru '09

Podczas konferencji sprawozdawczo-wyborczej Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego WSZiB absolutorium za dwuletnią kadencję (2007/2009) uzyskał Zarząd Klubu: Przemysław Kosakowski, Aleksandra Kania oraz Prezes Diana Otto.

Podczas drugiej części konferencji w głosowaniu tajnym wybierano nowy Zarząd w skład, którego weszli:
(Stary-nowy) Prezes: Diana Otto
Vice- Prezes: Aleksandra Kania
Sekretarz: Jan Skulicz
Skarbnik: Beata Haniaczyk
Członkowie Zarządu: Kinga Mikoś oraz Mariusz Moniowski
Nad poprawnością przebiegu konferencji czuwał mgr inż. Mirosław Boryczko członek Komisji Rewizyjnej, który wniósł wniosek o udzielenie absolutorium odchodzącemu Zarządowi oraz Kierownik WFiS mgr Piotr Nowacki.
Nowo wybranemu Zarządowi życzymy owocnej pracy na kolejne dwa lata.


Skip to content