NOWY ROK AKADEMICKI

///
3 prn. '00

W dniach 23 i 24 września przyjęliśmy do społeczności studenckiej 1003 słuchaczy kierunków Zarzadzanie i Marketing oraz Finanse i Bankowość. Na uroczystych inauguracjach studenci złożyli Ślubowanie, otrzymali indeksy i legitymacje i przyst±pili do zajęć. Duże zainteresowanie wywołał system informacji poprzez Internet, który wiąże pojedynczych stud entów, dziekanat i rektorat oraz wykładowców. W dniu 2 października odbyła się inauguracja dla 89 studentów kierunku Informatyka. W trakcie uroczystości wysłuchaliśmy wykładów prof. Mariana Nogi pt. „Bezpieczeństwo sieci komputerowych” oraz prof. Krzysztofa Zielińskiego pt. „Kierunki i rozwój nowoczesnych usług w sieciach komputerowych”


Skip to content