Międzynarodowa Konferencja Naukowa

///
22 mar '02

Zapraszamy na konferencję „” Społeczeństwo informacyjne – Wiedza – Praca – Rozwój””.Celem inicjatywy „”Wiedza – Praca – Społeczeństwo”” jest stworzenie możliwości do dyskusji młodych specjalistów. W zakresie tematycznym konferencji leżą następujące zagadnienia:

  • formy funkcjonowania przedsiębiorstw w nowej gospodarce
  • marketingowa wizja organizacji
  • technologie organizacji przyszłości
  • miejsce i rolka człowieka w organizacji przyszłości
  • przyszli liderzy, przedsiębiorcy i kierownicy
  • nowe metody i narzędzia zarządzania Konferencja odbędzie się dnia 18 – 19 kwietnia 2002 r. na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, natomiast koszt uczestnictwa wynosi 190 zł (wpłata na konto WSZiB do dnia 25 marca br.) Na konferencję zaprasza przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – mgr inż. Grzegorz Baran.

  • Skip to content