MEGA rabaty w WSZiB!

///
15 lut '16

    1. Promocja „STUDIUJEMY RODZINNIE”
    •    zniżka w wysokości 1000 zł dla kolejnej studiującej  osoby z rodziny (w pierwszym stopniu pokrewieństwa).
    2. Promocja „ABSOLWENT WSZiB”  
    •    zniżka w wysokości  500 zł dla absolwentów studiów I-go stopnia WSZiB, podejmujących  studia II-go stopnia;
    •    absolwenci WSZIB  (I i II stopień) otrzymują 500 zł zniżki w opłacie za studia podyplomowe.
    3. Promocja „ZDOLNI 45+”
    •    zniżka w wysokości 300 zł dla osób rozpoczynających studia I-go stopnia w wieku 45 lat i więcej;
    •    zniżka w wysokości 350 zł dla osób rozpoczynających studia II-go stopnia w wieku 50 lat i więcej.
    4. Promocja „dla PARTNERSKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, FIRM oraz ORGANIZACJI”
    •    300 zł zniżki  dla osób z list rekomendacyjnych Wydziałów Edukacji Starostw Powiatowych Małopolski, Izb Gospodarczych (IPH, Lewiatan, BCC) oraz dla pracowników banków.
    5. Promocja „UKOŃCZ STUDIA U NAS”
    •    studenci innych uczelni, którzy zdecydują się przenieść na studia (na semestr wyższy niż pierwszy) do Wyższej Szkoły  Zarządzania i Bankowości  w Krakowie, otrzymują zniżkę w wysokości jednej raty czesnego.
    6. Promocja „MAŁOPOLSKIE KARTY DUŻEJ RODZINY”
    •    zniżka w opłatach za studia ( I, II, podyplomowe) w wysokości  3%  dla posiadaczy  karty „DUŻYCH RODZIN”.
    7. Stypendium „dla AKTYWNYCH STUDENTÓW”
    •    zniżka do 900 zł semestralnie dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy wspierają WSZiB w realizacji działań promocyjno – informacyjnych oraz innych działań społecznych (współpraca z Działem IT, praca w redakcji miesięcznika uczelnianego „Multis Multum”, Samorząd Studentów, praca w AZS itp.).
    8. Promocja „POLEĆ WSZiB ZNAJOMYM”
    •    studentom WSZiB przysługuje nagroda 200 zł/os. za polecenie Uczelni; nagroda zwyczajowo wypłacana jest w „Mikołajki”.

Promocje 1 – 6 nie sumują się, natomiast promocje 7 – 8 są przyznawane niezależnie od otrzymywania innych.


Skip to content