Marketplace – wyniki finału

///
Marketplace – wyniki finału
10 cze '09

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyszłych Doradców i Menedżerów Cognitis (dawniej SKND) w Poznaniu jest organizatorem Trzeciej Edycji Polskiej Rozgrywki Marketplace – konkursu, który na stałe wpisuje się w życie uczelni wyższych w Polsce.W wielkim finale, który odbył się 8 i 9 czerwca 2009 r. w Poznaniu zwyciężył zespół reprezentujący Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie pod opieką mgra Wojciecha Pitury. Ostateczne wyniki rozgrywki finałowej:1. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – Bartłomiej Róg, Marcin Dziuba, Krzysztof Szklanny, Michał Kanach – wynik: 302.6362. Akademia Leona Koźmińskiego – Mikołaj Zakrzewski, Jan Łuszpianko, Paulina Piątkowska, Bartosz Popiński – wynik: 41.2993. Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie – Dawid Gawron, Łukasz Janarek, Aleksander Herok- wynik: 12.5114. Akademia Leona Koźmińskiego – Maciej Kubiński, Michał Miśko, Krzysztof Zawadzki, Michał Wiernicki – wynik: 11.8325. Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie – Jakub Fic, Stanisław Kania, Karol Drzymała – wynik: 6.484Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!Marketplace to symulator biznesowy – wyrafinowany program komputerowy, który naśladuje konkurencyjny rynek. Umożliwia on studentom naukę i zdobywanie doświadczenia poprzez wcielenie się w menedżerów firmy i podejmowanie realistycznych decyzji biznesowych. Od siedmiu lat Marketplace jest symulacją biznesową, która stosowana jest najpowszechniej w procesie dydaktycznym na uczelniach wyższych w Polsce.Tym, co wyróżnia Międzyuczelnianą Rozgrywkę Marketplace od innych konkursów opartych na symulacjach biznesowych jest fakt, że – tak jak w poprzednich edycjach Turnieju &8211; także w tym roku studenci konkurują z zespołami z innych uczelni nie ponosząc żadnych opłat za uczestnictwo. Celem takiej polityki jest umożliwienie wszystkim zainteresowanym udziału w Rozgrywce. Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym etapie rozgrywki 40 czteroosobowych zespołów studenckich z uczelni w całej Polsce przez miesiąc konkurowało on-line na 10 wirtualnych rynkach, po cztery zespoły losowo przydzielone do każdej gry. 5 najlepszych zespołów zarządzających wirtualną firmą zostało zaproszonych do udziału w dwudniowym finale, który odbył się w dniach 8 i 9 czerwca 2009 r. na Politechnice Poznańskiej. Pierwszy etap rozgrywki odbył się z wykorzystaniem polskojęzycznej wersji Zarządzanie Przedsiębiorstwem (Business Management), natomiast podczas finału drużyny będą grać na polskojęzycznej wersji Strategia Przedsięwzięcia (Venture Strategy). Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: http://kariera.com.pl, http://korba.pl, http://estudent.pl oraz http://internationalStudentsClub. Sponsorzy nagród: Biuro Usług Informatycznych INFORMER, Computer Plus Kraków S.A.. Najświeższe wiadomości o konkursie są na bieżąco zamieszczane na stronie Symulacji Marketplace http://www.marketplace.plPolska Rozgrywka Marketplace jest ewenementem na skalę światową &8211; wśród 35 krajów na wszystkich kontynentach, gdzie stosuje się Symulację Biznesową Marketplace, tylko w Polsce, dzięki autorskiemu programowi Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości, organizowane są ogólnokrajowe zawody studenckie. W tegorocznej rozgrywce rywalizowało 40 zespołów reprezentujących uczelnie z całej Polski, między innymi:Akademię Ekonomiczną w KatowicachAkademię Górniczo-Hutniczą w KrakowieAkademię Leona Koźmińskiego Politechnikę BiałostockąPolitechnikę Gdańską Politechnikę PoznańskąSzkołę Główną Handlową w WarszawieŚląską Wyższą Szkołę Zarządzania w KatowicachUniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuUniwersytet RzeszowskiUniwersytet WarszawskiUniwersytet ZielonogórskiWyższą Szkołę Administracji Publicznej w BiałymstokuWyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w RzeszowieWyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w KrakowieOprócz konkursu krajowego, organizowane są także Międzynarodowe Konkursy Marketplace (Marketplace Global Competition). W dotychczasowych 27 edycjach rozgrywek światowych zespoły reprezentujące Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Krakowie dwukrotnie zajęły pierwsze miejsce, pokonując konkurentów z całego świata. Symulacja biznesowa Marketplace pozwala na zdobycie praktycznego doświadczenia, którego nie dają żadne podręczniki!GaleriaGaleria


Skip to content