Małopolska Fundacja Stypendialna Sapere Auso dla studentów

///
8 paź '13

Ruszyłtegoroczny fundusz stypendialny Sapere Auso. Jeszcze tylko do 31 październikastudenci i absolwenci mogą składać wnioski o dotacje.

Stypendiummożna otrzymać za:

=>szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe (są także specjalnestypendia dla studentów niepełnosprawnych)

=>za najlepszą pracę magisterską z dziedziny przedsiębiorczości, innowacji irozwoju regionalnego

=>za najlepszą pracę magisterską z dziedziny ekologii i ochrony środowiska

=>za najlepszą pracę dyplomową z zakresu budownictwa i architektury.

Więcej informacji

www.sapereauso.org


Skip to content