Pracodawca jako partner w dążeniu do Twojego sukcesu!

///
Pracodawca jako partner w dążeniu do Twojego sukcesu!
11 lip '23

W Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości trwa rekrutacja na studia dualne współtworzone z krakowskim środowiskiem korporacyjnym, które dają studentom możliwość pracy i nauki jednocześnie.

Finanse w korporacjach międzynarodowych to zakres kształcenia, który cieszy się dużym zainteresowaniem ze względu na niezwykłą możliwość praktycznego wykorzystania zdobywanej wiedzy już podczas studiów w krakowskich korporacjach.

Studia są finansowane przez partnerów biznesowych – Aon i Jacobs, dzięki czemu są bezpłatne. Pracodawcy nie tylko całkowicie pokrywają koszty czesnego, ale także oferują stypendium stażowe za pracę w korporacji. Studenci tego kierunku uczą się m.in. pracy ze specjalistycznym oprogramowaniem księgowym a wszystko po to, by absolwent mógł zaraz po zakończeniu studiów podjąć satysfakcjonującą pracę i otrzymywać za nią godne wynagrodzenie.

Rekrutacja trwa!


Skip to content