Kredyt studencki dla Kandydatów na studia!

///
Kredyt studencki dla Kandydatów na studia!
24 sie '17

Nie tylkostudenci, ale również kandydaci na studia mogą ubiegać się o wsparcie finansowew formie preferencyjnego kredytu studenckiego. Zależnie od potrzeb, możnawnioskować o ratę w kwocie 400, 600, 800 lub 1000 zł miesięcznie! Kredytprzyznawany jest na czas trwania studiów a jego spłata rozpoczyna się dopiero 2lata od ich ukończenia. Rewelacyjne oprocentowanie! Odsetki wynosząjedynie połowę stopy redyskontowej weksli NBP (Stopa ta wynosi obecnie 1,75%). Dodatkowo,od roku akademickiego 2017/2018 obowiązuje nowy, korzystniejszy zakresporęczenia BGK (Banku Gospodarstwa Krajowego).

Terminskładania wniosków upływa 20 października 2017.

Szczegółyznajdziesz TUTAJ

Galeria


Skip to content