Konkurs Leonardo da Vinci

///
24 mar '04

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości złożyła propozycję projektu 3-miesięcznych praktyk zagranicznych w ramach programu Leonardo da Vinci. Projekt o tytule: &8222;Studencka przedsiębiorczość- szansą dla rozwoju polskich małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej&8221; obejmuje 30 studentów WSZiB studiujących na wydziałach Finansów i Bankowości, Zarządzania i Marketingu i Europeistyki. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez Krajową Agencję Programu Leonardo da Vinci w czerwcu br. Informacja o wynikach, procedurach rekrutacji i zasadach uczestnictwa zostanie zamieszczona na stronie www Uczelni oraz w Biurze Karier Studenckich. Beneficjenci programu będą wyjeżdżać do Wielkiej Brytanii i Holandii.


Skip to content