Konferencja naukowa pt. Oblicza globalizacji

///
3 cze '03

22 maja br. w Akademii Ekonomicznej w Krakowie odbyła się konferencja zorganizowana przez Koło Naukowe Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych AE. Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach i w późniejszej debacie próbowali odpowiedzieć na pytania, dokąd zmierza świat XXI wieku, jakie jest miejsce jednostki wobec procesów globalizacji a także, jakie w tej sprawie jest stanowisko Kościoła. Dzięki staraniom Rektora prof. dr hab. Włodzimierza Roszczynialskiego, studenci WSZiB mają możliwość włączenia się w struktury studenckich organizacji innych Uczelni. Dzięki pomocy dr Teresy Kamińskiej-Blichowskiej studenci naszej Uczelni współtworzą Koło Naukowe MSG AE . Koło współorganizuje konferencje szkolenia i wyjazdy integracyjne stanowiące cenne uzupełnienie wiedzy. Ostatni wyjazd odbył się w dniach 14 maj br. w miejscowości Bystre w Bieszczadach. W czasie szkoleń dwoje studentów III roku Wydziału Finansów i Bankowości WSZiB, Barbara Suder i Wojciech Sciążko zaprezentowało referat.


Skip to content