Konferencja Naukowa EIIC 2015

///
24 sie '15
W dniach 10-14 sierpnia 2015 r. odbyła się Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa EICC 2015,  której współorganizatorem i partnerem naukowym była Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. W konferencji uczestniczyło 47 naukowców z różnych ośrodków akademickich w Europie. Językiem konferencji był j. angielski. Podstawowym celem Konferencji było upowszechnianie wyników prowadzonych badań naukowych i promowanie dorobku naukowego poszczególnych badaczy i reprezentowanych przez nich ośrodków naukowych. Pracownicy WSZiB pełnili funkcje Recenzentów oraz Przewodniczącego Sekcji Ekonomicznej. Zaangażowanie pracowników Uczelni jest kolejnym dowodem potwierdzającym aktywność naukową WSZIB. 

Skip to content