Konferencja ekologiczna „Myśleć globalnie – rozwiązywać w Krakowie”

///
Konferencja ekologiczna „Myśleć globalnie – rozwiązywać w Krakowie”
23 wrz '15

W środę 23 września w Auli uczelni przy al.Kijowskiej 14, odbyła się konferencja Krakowskiego KlubuEkologicznego w 35 rocznicę jego powołania. W konferencji wzięło udział 61 członków i sympatyków ruchu ekologicznego na rzecz Krakowa. Wyróżnieni dla rozwoju ekologii otrzymali wyróżnienia i medale Honoris Gratia. Wręczenia dokonali Przewodniczący Rady Miasta Bogusław Kośmider oraz Doradca Prezydenta ds jakości powietrza Witold Śmiałek. Wygłoszono 9 referatów merytorycznych, które wywołały burzliwa dyskusję. Ustalono, że większość projektów jest zgłaszana przez KKE od wielu lat i nie znajdują one zrozumienia. Potrzeba edukacji społeczeństwa w zakresie zagrożeń ekologicznych wysuwa się na plan pierwszy.
 

Tematy referatów:

1) Referat Urzędu Miasta „Ekologiczne wyzwania Miasta Krakowa”

2) dr inż. Tadeusz Kopta, ekspert ds. komunikacji: „Zagrożeniamotoryzacyjne w przypadku zanieczyszczenia powietrza”

3) Prof. dr inż. Marek Brzeżański (PK- Politechnika Krakowska, DyrektorInstytutu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych): ”Emisje toksycznychspalin silnikowych w świetle obowiązujących przepisów”

4) dr Marek Bauer (PK Zakład Systemów Komunikacyjnych): „ Efektyuprzywilejowania pojazdów komunikacji miejskiej w ruchu”

5) mgr inż. Urszula Duda (PK, Zakład Systemów Komunikacyjnych): „Park andRide w kontekście ochrony środowiska”

6) mgr inż. Jan Friedberg (ekspert PKE ds. komunikacji, były WiceprezydentMiasta Krakowa): „Zrównoważony rozwój w Polsce – idea czy nic nie znaczącyszyld”

7) Prof. Mieczysław Pasowicz, Instytut Medycyny Innowacyjnej: „Chorobycywilizacyjne w obszarach skażenia środowiska”

8) Prof. Jan Dobrowolski AGH: „Krakowska koncepcja edukacjiekologicznej”

9) Dr Krzysztof Borkowski AWF: „Ruch turystyczny, a ekologia”

GaleriaGaleriaGaleriaGaleriaGaleriaGaleria


Skip to content