Kolejna edycja Szkoły Giełdowej

///
15 lis '02

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Akademia Ekonomiczna w Krakowie organizują kolejną, jedenastą edycję kursu Szkoły Giełdowej. Uczestnikiem kursu może być każdy zainteresowany poszerzeniem swojej wiedzy o rynku kapitałowym, giełdzie i inwestowaniu w papiery wartościowe (nie ma żadnych wymogów formalnych dotyczących poziomu wykształcenia uczestników). W szczególności oferta ta skierowana jest do osób początkujących, pragnących podjąć działalność inwestycyjną na własny rachunek, ale nie znających zasad funkcjonowania rynku kapitałowego.Kursy Szkoły Giełdowej organizowane są cyklicznie, w miarę napływających zgłoszeń. Zajęcia odbywają się w obiektach Akademii Ekonomicznej w Krakowie, ul. Rakowicka 27. Każdy kurs stanowi cykl wykładów (3 spotkania, zajęcia w soboty) obejmujący podstawowe informacje z zakresu funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce (łącznie 14 godz.). Poszczególne wykłady – prowadzone według programu przygotowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie – dotyczą następujących zagadnień:-Rynek kapitałowy i papiery wartościowe – 2 godz.-Funkcjonowanie giełdy papierów wartościowych – 4 godz.-Wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę -2 godz.-Wybór i ocena spółki – 2 godz.-Umiejętne korzystanie z informacji finansowych – 2 godz.-Zasady zarządzania portfelem papierów wartościowych – 2 godz.Do wszystkich tematów uczestnicy otrzymują podręczniki przygotowane przez GiełdęPapierów Wartościowych, a także inne materiały edukacyjne.Wykładowcami Szkoły Giełdowej są pracownicy naukowi Akademii Ekonomicznej oraz pracownicy domów maklerskich i banków.Odpłatność za kurs wynosi 200 zł.Po skończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia Szkoły Giełdowej.Termin kursu: 23 listopada, 30 listopada, 7 grudnia 2002 r.Informacje i zgłoszenia: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ul. Rakowicka 27, pawilon "Ustronie", pokój 523, tel./fax (12) 293 50 81Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w kursie Szkoły Giełdowej.


Skip to content