Kim są współczesne matki – studentki?

///
Kim są współczesne matki – studentki?
13 paź '21
Portal www.kobieta.wp.pl właśnie opublikował wywiad ze studentkami Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie – Panią Kingą Gulbińską oraz Panią Anną Miodońską pt.: „Kim są współczesne matki-studentki?”.

„Udział kobiet znacznie przewyższa wskaźnik studiujących mężczyzn. Zawsze jestem wzruszony pracowitością młodych matek, które godzą obowiązki rodzicielskie z tokiem studiów dziennych lub zaocznych. Od początku staramy się organizować naukę w taki sposób, aby poprzez indywidualne i elastyczne programy studiów, urlopy związane z macierzyństwem, wsparcie w opłatach za studia, ale także w udzielaniu porad w rozwiazywaniu problemów, by matki-studentki mogły połączyć naukę z życiem osobistym” – podkreśla prof. dr hab. inż. Włodzimierz Roszczynialski – Rektor WSZiB w Krakowie.

Zachęcamy do lektury!


Skip to content