Jakość kształcenia

///
8 Cze '07

8 czerwca na terenie Uczelni odbyła się sesja naukowa oraz warsztaty dot. Jakości kształcenia, w tym wykorzystania technik kształcenia na odległość. Organizator: Uniwersytet w Bratysławie oraz WSZiB w Krakowie