IV Studencka Sesja Naukowa 

///
IV Studencka Sesja Naukowa 
31 maj '22

2 czerwca 2022 roku odbyła się IV Studencka Sesja Naukowa WSZiB. W Sesji wzięło udział ponad 60 osób w tym wykładowcy, opiekunowie Kół Naukowych działających w WSZiB oraz studenci – członkowie Kół Naukowych.  Sesję otworzył Dziekan Wydziału Zarządzania, Finansów i Informatyki prof. WSZiB dr Bartosz Banduła oraz Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych dr Justyna Michniak-Szladerba.

Jako ekspertów – praktyków gościliśmy:

  • Bartosza Bielewicza, managera w Ernst & Young Audyt Polska
  • Magdalenę Knapik-Woch, doradcę zawodowego i projektanta kariery
  • Jakuba Rynducha, prezesa EFI Krakowska
  • Annę Witek-Pietroń, szefa firmy A. Witek w Witek Home

Wygłoszono 7 referatów w tym jeden z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Uczestnicy Sesji mają możliwość przygotowania artykułu naukowego na podstawie swojego referatu oraz sugestii ekspertów. Artykuły, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, będą opublikowane w specjalnym wydaniu Zeszytu Naukowego WSZiB (artykuły należy przesyłać na adres j.michniak@wszib.edu.pl w terminie do 1 lipca 2022).

Ponadto redakcja czasopisma Multis Multum wybierze referaty, których tematyka odpowiadać będzie tematyce najbliższego wydania i skontaktuje się z ich Autorami, aby zaproponować publikację.

Zakres tematyczny tegorocznych referatów był bardzo szeroki – od finansów, przez zarządzanie, po marketing. Studenci podjęli tematykę aktualną i ważną. Na uwagę zasługuje wysoki poziom wnikliwości i ciekawość badawcza Prelegentów.

Dziękujemy za liczny udział i zainteresowanie.Skip to content