Inauguracja Studiów II stopnia – online

///
Inauguracja Studiów II stopnia – online
28 mar '20

W dniu 28.03.2020 o godz. 10:00 odbyła się Inauguracja Studiów II stopnia (studia magisterskie).

Łacińską sentencją Quod felix, faustum fortunatumque sit! JM Rektor zainaugurował Rok akademicki 2019/20 w semestrze letnim. Inauguracja odbyła się w formie online za pośrednictwem MS Teams.

Z wiadomych przyczyn nastąpiła zmiana formy zajęć. Zajęcia tradycyjne z konieczności przyjęły formę zajęć zdalnych, e-learningowych. Rektor podkreślił, że Uczelnia już od 20 lat, nie szczędząc prywatnych kosztów, wdraża podobny produkt który w zeszłym tygodniu pod nazwą #PakietDlaStudenta rekomenduje uczelniom Ministerstwo.

Od 20 lat zapewniamy zdalny kontakt studenta, administracji, kierownictwa uczelni oraz wykładowców, załatwiamy większość spraw ZDALNIE, włącznie z końcowym egzaminem dyplomowym.

Bądźcie zdrowi!


Skip to content