III Studencka Sesja Naukowa WSZIB

///
III Studencka Sesja Naukowa WSZIB
25 maj '21

28 maja odbyła się III Studencka Sesja Naukowa WSZiB. W Sesji wzięło udział ponad 150 osób w tym wykładowcy, opiekunowie Kół Naukowych działających w WSZiB oraz studenci z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Sesję otworzył Dziekan Wydziału Zarządzania, Finansów i Informatyki prof. WSZiB dr Bartosz Banduła oraz Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych dr Justyna Michniak-Szladerba .

Jako ekspertów – praktyków gościliśmy:

  • Anetę Terebieniec – menedżer w Galerii Wnętrz Szumen w Kielcach,
  • Wojciecha Idzikowskiego – właściciel agencji Digital Marketingu 0101marketing z Wrocławia,
  • Jakuba Rynducha – prezes EFI Krakowska sp. z o.o.

Wygłoszono 7 referatów w tym jeden z Uniwersytetu Warszawskiego i jeden z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego filia w Ełku. Dodatkowo uczestnicy Sesji mają możliwość publikacji referatu w specjalnym wydaniu Zeszytu Naukowego WSZiB (artykuły należy przesyłać na adres j.michniak@wszib.edu.pl w terminie do 26.06.2021).

Ponadto redakcja czasopisma Multis Multum wybierze referaty, których tematyka odpowiadać będzie tematyce najbliższego wydania i skontaktuje się z ich Autorami aby zaproponować publikację.

Największym sukcesem Sesji była bardzo żywiołowa i autentyczna dyskusja, która wywiązała się w czasie „Serii pytań do Prelegentów”. Była to doskonała okazja do wymiany poglądów oraz doświadczeń. W dyskusję spontanicznie zaangażowali się także zaproszeni Goście.

Owocem Sesji są także dwie propozycje założenia nowych Kół Naukowych – jednego z obszaru finansów, drugiego z obszaru Digital marketingu.

Dziękujemy za liczny udział i zainteresowanie.

 Skip to content