II Ogólnopolski Turniej Negocjacyjny

///
23 maj '11
W sobotę 21 maja odbyła się druga edycja Ogólnopolskiego Turnieju Negocjacyjnego zorganizowanego przez Koło Naukowe Negocjacji BATNA. Uczestnicy rozgrywali gry negocjacyjne, napisane przez Magdalenę Knapik – Woch, o tematyce biznesowej –  zakładali swoją firmę, dyskutowali o jej lokalizacji, podejmowali decyzję o jej charakterze, promocji i wiele innych!
 Po trudnych rozmowach sześć z dwunastu drużyn z krakowskich  uczelni weszło do półfinału, a następnie dwie do finału. Pierwsze miejsce zajęła drużyna Bunga Bunga z UP. Drugie miejsce zdobyła drużyna Fenix z WSZiB Trzecie miejsce przypadło w udziale drużynie o nazwie Nad Sudolskie Dziołchy z UP.

 Trud i pracę, włożone w zmagania negocjacyjne zrekompensowały nagrody książkowe oraz multimedialne. Oprócz tego, całość przedsięwzięcia uświetnił pokaz antyterrorystyczny Stowarzyszenia Wyszkolenia Specjalistycznego AT – ukazujący działanie bez negocjacji czyli podejście do „aresztowania kogoś stanowiącego zagrożenie – bez rozmowy”.

 

GRATULUJEMY uczestnikom i  dziękujemy sponsorom

Wydawnictwu Złote Myśli, AT Stowarzyszeniu Wyszkolenia Specjalistycznego, Cartamudi, ANALIZY Pracownia Analiz Lekarskich, Polskie Jadło, Magdalenie Knapik – Woch, Bartłomiejowi Woch oraz Pani Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych im. J. Korczaka przy al. Kijowskiej 3 w Krakowie oraz WSZiB.


Skip to content