Gratulacje dla Pana dr hab. Wojciecha Buchnera

///
7 gru '09
2 grudnia dr Wojciech Buchner obronił pracę habilitacyjną na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych.
 
Serdecznie gratulujemy!!!

Skip to content