GARY SHOTTONWYKŁADY W JĘZYKU ANG…

///
10 lis '00

Dnia 8 listopada 2000 roku gościł w naszej Szkole Pan Gary Shotton, , założyciel firmy „Moving company”.Dzięki posiadanej wiedzy,doświadczeniu i wrodzonym umiejętnościom Gary Shotton potrafi inspirować do podejmowania wyzwań co sprawia że jest on częstym mówcą na seminariach motywacyjnych. Spotkanie za studentami Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie odbyło się pod hasłem: „Poszerz horyzonty swoich możliwości – nie bój się zmian”. Zmiana – jako klucz sukcesu, jeśli dokonywana właściwie i w odpowiednim czasie Po około godzinnej prelekcji (w języku angielskim), licznie zgromadzeni słuchacze (150 osób!) podjęli dyskusję korzystaj±c z możliwości wyjaśnienia nurtujących ich pytań.


Skip to content