Edukacja w szkołach średnich

///
2 gru '02

Decyzją Rektora WSZiB rozpoczęła w dniu 29 IX 2002 r. realizację programu edukacji w szkołach średnich. Program przygotowali studenci WSZiB wspierani przez kadrę naukową i pracowników WSZiB. Program adresowany jest do młodzieży klas maturalnych (zaproszono 60 szkół z Małopolski). W ramach lekcji wychowawczych studenci przeprowadzą zajęcia z różnych dziedzin życia: prawo konsumenckie, reklama, poszukiwanie pracy, zastosowania internetu, integracja europejska, administracja panstwowa i samorządowa, bankowość, prawo na codzień i inne.


Skip to content