Dzięki dopłacie UE uczestnicy płacą tylko 10%!

///
Dzięki dopłacie UE uczestnicy płacą tylko 10%!
4 lut '05

16 lutego 2005 to ostatni dzień rekrutacji na kurs organizowany przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Krakowie, w ramach projektu: &8222;Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących poprzez realizację kursu języka angielskiego&8221;. Zgłoszenia są zbierane: w Biurze Rekrutacji WSZiB przy ul. Armii Krajowej 4 w Krakowie: dziś do godz. 16: 00w Gminnym Centrum Informacji przy ul. Kolejowej 28 w Zabierzowie: dziś do godz. 16: 00Szczegóły związane z procesem rekrutacji znajdują się w regulaminie rekrutacji poniżej.Kurs językowy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. EFS zapewnia pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudniania, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie. Obowiązkowy test z języka angielskiego dostępny jest na stronie: https://suszi.wszib.edu.pl/rekrutacja?A=3 Test należy wypełnić do 16 lutego br. W związku z licznymi pytaniami odnośnie wypełniania testu, pragniemy poinformować, że test uruchamiany jest PO WYPEŁNIENIU deklaracji. Uczestnicy płacą tylko 10% kosztów kursu! Liczba miejsc ograniczona! Wszystkich chętnych prosimy o: *zabranie ze sobą dowodu osobistego ·Zapoznanie się z regulaminem rekrutacji ·Przygotowanie niezbędnych dokumentów (gotowe kserokopie ułatwią proces rekrutacji. Prosimy zabrać ze sobą oryginał dokumentu poświadczającego wykształcenie· Jeśli istnieje taka możliwość, prosimy o wypełnienie kwestionariusza elektronicznie, wydrukowanie go i podpisanie własnoręcznym podpisem. Prosimy go ze sobą zabrać do punktu rekrutacyjnego. Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres: fundusze@wszib.krakow.pl lub telefonicznie: (12) 638 52 72GaleriaGaleria


Skip to content