Czas na biznes – przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych

///
31 maj '12

Informujemy, że z dniem 18 czerwca 2012 r. rozpoczniemy przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych do projektu „Czas na biznes!”. Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin Rekrutacji jest dostępny na stronie www.wszib.edu.pl/czasnabiznes. Zgodnie z Regulaminem osoby, które chcą uzyskać punkty preferencyjne muszą donieść dodatkowe dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów preferencyjnych. Planowany termin zakończenia rekrutacji to 4 lipca 2012 r. Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji, formularza zgłoszeniowego oraz projektu można uzyskać osobiście, telefonicznie lub mailowo w Biurze Projektu tel. (12) 635 68 58, (12) 635 68 59.

Zapraszamy!

Skip to content