Bardzo dobra ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla WSZiB

///
3 lut '15

Polska Komisja Akredytacyjna podjęła w dniu 22 stycznia decyzję o pozytywnej ocenie programowej na kierunku Zarządzanie na poziomie I i II stopnia studiów o profilu ogólnoakademickim, a także na kierunku Finanse i Rachunkowość na poziomie studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim.
Stwierdzono, że wszystkie oceniane kryteria jakościowe uzyskały bardzo dobrą ocenę.


Skip to content