Astor partnerem strategicznym WSZiB!

///
Astor partnerem strategicznym WSZiB!
30 lis '22

W dniu 21 listopada 2022 roku Rektor WSZiB prof. dr hab. inż. Włodzimierz Roszczynialski oraz Pan Prezes Jarosław Gracel, reprezentujący firmę Astor podpisali list intencyjny o partnerstwie obu podmiotów. Współpraca z firmą Astor zakłada uruchamianie innowacyjnych przedsięwzięć – w tym nowych kierunków studiów, organizowanie wizyt studyjnych oraz praktyk i staży dla naszych studentów. Przewidujemy także wspólną realizację inspirujących zajęć dydaktycznych, które niewątpliwie wzbogacą ofertę WSZiB w Krakowie.Skip to content