Studia magisterskie z Finansów i Rachunkowości w WSZiB!

///
Studia magisterskie z Finansów i Rachunkowości w WSZiB!
25 maj '23

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości kształci na kierunku Finanse i Rachunkowość (studia II stopnia) jako jedyna uczelnia niepubliczna w Małopolsce.

W ofercie edukacyjnej WSZiB można znaleźć nowe kierunki m.in. Finanse i Rachunkowość (studia II stopnia), które startują już od października bieżącego roku.

Finanse i Rachunkowość to studia drugiego stopnia o profilu praktycznym, które dają możliwość wyposażenia absolwenta w kompetencje niezbędne do aktywności zawodowej w wielokulturowym środowisku pracy w obszarach finansów i rachunkowości. Przekazywana wiedza oraz kształtowane umiejętności i kompetencje społeczne zdobyte na studiach będą uszczegóławiane w ramach wybranych przez studentów ścieżek kształcenia, tj.:

  • Technologie cyfrowe w rachunkowości,
  • Controlling i audyt finansowy,
  • Rachunkowość przedsiębiorstw i obsługa biur rachunkowych,
  • Podatki, należności i wierzytelności.

Wszystkie ścieżki kształcenia zakładają współpracę z ekspertami i praktykami gospodarczymi, a poszczególne moduły zajęć umożliwiają wykorzystanie technologii informatycznych w dydaktyce. Taka konstrukcja programu gwarantuje absolwentom tego kierunku konkurencyjną pozycję na rynku pracy.

Partnerem kierunku jest firma GoWork.

Weronika i Aniela wybrały już studia magisterskie z Finansów i Rachunkowości w WSZiB!

A, Ty jakie studia wybierasz?

REKRUTACJA TRWA!


Skip to content