Цифрове підприємництво

///

Опис спеціальності

 

Випускники за напрямком «Цифрове підприємництво» отримають унікальні знання та навички в галузі роботи в широко зрозумілий професії менеджера-консультанта в е-бізнесі. Люди, які обирають навчання за напрямком «Цифрове підприємництво», отримають знання основ менеджменту і управління якістю, а також економіки та фінансів, які будуть доповнені новітнім досвідом застосування засобів ІКТ у бізнесі. Ці питання будуть доповнені спеціальними навчальними модулями в області діджиталізації послуг, підтримки прийняття рішень з використанням ІТ-інструментів або цифрових рішень в області підтримки фінансових і управлінських процесів.
Випускники за напрямком «Цифрове підприємництво» – першого рівня з практичним профілем – будуть готові працювати як менеджери e-бізнесу, консультанти e-бізнесу, фахівці з управління проектами в галузі впровадження цифрових технологій, фахівці з діджиталізації бізнес-послуг або творці інформації в цифровому середовищі. Цілісна освіта також буде доповнена «м’якими» аспектами, пов’язаними з роботою в мультикультурному середовищі або навичками ведення переговорів. Крім того, випускник за напрямком «Цифрове підприємництво» буде готовий впливати на оточення через знання та навички в області інформаційного дизайну, впливу або формування купівельних рішень потенційних клієнтів.

Денна/заочна форми навчання

6 семестрів

300 на семестр

(денна форма навчання)

200 на семестр

(заочна форма навчання)


Чого можна навчитися?

 • зрозуміють взаємозв’язки і взаємовідносини між господарчими суб’єктами та соціальними інститутами, які створюють їх середовище; їх характер, цілі, закономірності і принципи з точки зору цифрового підприємництва;
 • на основі отриманих теоретичних знань і набутих практичних навичок, вони будуть готові працювати в областях, що вимагають навичок роботи з цифровими сервісами, управління цифровими проектами і праці в міжкультурному середовищі;
 • у сфері навичок випускники за цим напрямком зможуть проаналізувати рівень і динаміку змін оточення і вибрати відповідні інструменти цифрового підприємництва – зокрема ІТ-інструменти для вирішення практичних проблем в області автоматизації бізнес-процесів і маркетингових процесів, підтримки процесів прийняття рішень, моделювання даних, візуалізації, створення обсягу продажів через соціальні медіа, e-фінанси та e-адміністрування;
 • вони зможуть ефективно формувати позитивні відносини в команді е-комерції або в процесі реалізації цифрових проектів;
 • навчаться використовувати інструменти переговорів у бізнесі та можливості використання методів ведення переговорів;
 • у сфері соціальних компетенцій випускники за цим напрямком будуть готові працювати в мультикультурних командах, вони будуть комунікативними та відкритими для обміну знаннями та передачі практичних навичок, набутих під час навчання.

Де Ви зможете знайти роботу

Випускники за напрямком «Цифрове підприємництво» будуть підготовлені до професійної роботи в бізнес-середовищі, а потенційні посади можна розділити на три сфери:

Посади, пов’язані з використанням знань і навичок в області цифрового менеджменту та маркетингу:

 • Менеджер з цифрових проектів
 • Менеджер зі створення цифрової інформації
 • Фахівець з дизайну інформації
 • Фахівець з e-комерції
 • Фахівець з управління репутацією в мережі
 • SEO-консультант

Посади, пов’язані з використанням знань і навичок в області економіки та фінансів:

 • Бізнес-аналітик
 • Консультант з систем ERP
 • Менеджер з впровадження систем ІТ у сфері фінансів
 • Фахівець з моделювання та симуляції процесів
 • Консультант з e-фінансів i e-адміністрування

Посади, пов’язані з використанням знань і навичок в області застосування інструментів ІКТ в бізнесі:

 • Фахівець з баз даних та моделювання бізнес-даних
 • Консультант з бізнес-розвідки
 • Фахівець з ІТ-підтримки бізнес-рішень
 • Фахівець з кібербезпеки організації

 

 

Рік І
 • Англійська мова / Німецька мова 5 ECTS
 • Управління талантами / Інтелектуальний капітал організації 2 ECTS
 • Планування професійної кар'єри / Основи знань про ринок праці 2 ECTS
 • Інформаційна технологія 3 ECTS
 • Економіка управління 4 ECTS
 • Кількісні методи в бізнесі 4 ECTS
 • Основи менеджменту 4 ECTS
 • Право 4 ECTS
 • Основи фінансів та бухгалтерського обліку 4 ECTS
 • Вступ до проектної роботи 3 ECTS
 • Маркетинг 4 ECTS
 • Методи обробки та візуалізації даних 4 ECTS
 • Бізнес-план інтернет-магазину 4 ECTS
 • Бази даних та основи SQL 4 ECTS
 • Переговори в бізнесі 2 ECTS
 • E-бізнес - моделі та стратегії 4 ECTS
 • Міжкультурна комунікація в організації 3 ECTS
Рік ІІ
 • Англійська мова / Німецька мова 5 ECTS
 • Етика в бізнесі / Соціальна відповідальність бізнесу 2 ECTS
 • Маркетингові дослідження 4 ECTS
 • Цифровий банкінг 3 ECTS
 • Цифрове право 3 ECTS
 • Методи управління проектами (PRINCE 2) 4 ECTS
 • Моделювання бізнес-процесів (iGrafix) 4 ECTS
 • Цифрові технології у фінансах та бухгалтерському обліку (iNsert) 4 ECTS
 • Графіка в менеджменті 3 ECTS
 • Системи ERP в бізнесі (SapBO) 4 ECTS
 • Аналіз ринку та прогнозування 4 ECTS
 • Цифровий маркетинг 4 ECTS
 • Діджиталізація бізнес-послуг / Хмарні обчислення в бізнесі 4 ECTS
 • Професійна практика I 8 ECTS
Рік ІІІ
 • Стратегічне управління 4 ECTS
 • Захист інтелектуальної та промислової власності / Патентне право 2 ECTS
 • Основи SEO та веб-аналітики 4 ECTS
 • Кібербезпека в організації 4 ECTS
 • Е-комерція 4 ECTS
 • Бенчмаркінг в бізнесі 4 ECTS
 • Бізнес-розвідка 3 ECTS
 • ІТ-підтримка прийняття рішень 3 ECTS
 • Професійна практика II 21 ECTS
 • Підготовка до складання іспиту на бакалавра 2 ECTS
 • Фінальний проект бакалавра 7 ECTS


Рекомендації

 

 

 

 



Вас зацікавила наша пропозиція??

Не зволікайте, виберіть WSZiB і вже сьогодні подбайте про своє майбутнє

Зареєструйтеся

 зверніться до приймального відділу


Перейти до вмісту