HR-менеджер 

///

Опис навчальної програми

HR-менеджер — це спеціалізація, що відповідає потребам ринку праці в області сучасних напрямків змін у сфері HR-процесів в організації. Цей навчальний модуль готує менеджерів середньої ланки управління, які володіють знаннями в сфері «м’якого» підходу до людського капіталу.


Чого можна навчитися?

Випускник за напрямком «Комунікація та психологія в бізнесі» – галузь навчання «HR-Менеджер» буде готуватися до виконання відповідальних ролей у сфері рекрутингу та відбору працівників, формування позитивного іміджу роботодавця, розробки систем мотивації та їх впровадження. Через цілісний погляд на проблеми в області сучасного управління людськими ресурсами випускники за цією спеціалізацією будуть готові до стратегічного управління людьми, що уможливлює досягнення бізнес-цілей організації.  

 


Ваша освітня траєкторія

 • PR в роботі HR-менеджера 
 • Інструменти та методи коучингу в HR 
 • Психологія впливу 
 • Правові аспекти роботи HR-менеджера 
 • Управління талантами 


Де Ви зможете знайти роботу

 

Випускники за цією спеціалізацією можуть працювати на наступних посадах:  

 • менеджер з внутрішньої або зовнішньої комунікації,   
 • бізнес-партнер HR,  
 • менеджер з рекрутингу та відбору персоналу,   
 • спеціаліст з HR,   
 • спеціаліст з переговорів.  


1 рік
 • Англійська мова/ Німецька мова 5 ECTS
 • Планування професійної кар'єри / Основи знань про ринок праці 2 ECTS
 • Методи творчого вирішення проблем / Інтелектуальний капітал організації 2 ECTS
 • Інформаційні технології 3 ECTS
 • Економіка управління 4 ECTS
 • Етика в бізнесі 3 ECTS
 • Основи менеджменту 4 ECTS
 • Основи маркетингу 4 ECTS
 • Основи психології 4 ECTS
 • Статистичні інструменти у психології та бізнесі 4 ECTS
 • Основи соціології 4 ECTS
 • Основи фінансів 4 ECTS
 • Міжособистісна та переконлива комунікація 4 ECTS
 • Психологія поведінки споживачів 3 ECTS
 • Ділові ігри 3 ECTS
 • Коучинг та компетенції майбутнього 3 ECTS
II рік
 • Англійська мова/ Німецька мова 5 ECTS
 • Соціальна філософія / Історія політичних інститутів 2 ECTS
 • Управління людськими ресурсами 4 ECTS
 • Маркетингові дослідження 4 ECTS
 • Наука про організації 4 ECTS
 • Поведінкова економіка 4 ECTS
 • Переговори в бізнесі 3 ECTS
 • Управління змінами 3 ECTS
 • Психологія менеджера 4 ECTS
 • Методи управління проектами (PRINCE 2) 3 ECTS
 • Прийняття рішень і ризик 3 ECTS
 • Соціальна відповідальність бізнесу 3 ECTS
 • Професійна практика І 8 ECTS
III рік
 • Захист інтелектуальної та промислової власності / Патентне право 2 ECTS
 • Аналіз ринку 4 ECTS
 • Бенчмаркінг 3 ECTS
 • Міжкультурна комунікація в організації 3 ECTS
 • Підготовка до складання іспиту на бакалавра 2 ECTS
 • Фінальний проект бакалавра 9 ECTS
 • Професійна практика II 21 ECTS


Вас зацікавила наша пропозиція??

Не зволікайте, виберіть WSZiB і вже сьогодні подбайте про своє майбутнє

Зареєструйтеся

 зверніться до приймального відділу


Перегляньте також інші навчальні програми


Перейти до вмісту