Бібліотека

///

Godziny otwarcia w lutym:

poniedziałek, środa, piątek, niedziela – zamknięta

wtorek, czwartek 10:00 – 18:00

sobota 8:00 – 16:00

Istnieje możliwość skorzystania w innych godzinach, jednak wymaga to uzgodnienia telefonicznego (12.6356880).

 

 

 

Katalog elektroniczny znajduje się w systemie SUSZI w zakładce Biblioteka

Czytelniku! Rozpoczynając korzystanie z Biblioteki zobowiązujesz się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Regulamin Biblioteki Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Biblioteka WSZiB jest biblioteką naukową powołaną przez Rektora Uczelni świadczącą usługi
biblioteczne i informacyjne.

§ 2.

Zbiory biblioteczne i informacyjne Biblioteki WSZiB są gromadzone, opracowywane i udostępniane na potrzeby jej użytkowników. Nadrzędnym celem Biblioteki jest skupienie materiałów fizycznych i elektronicznych ze wszystkich dziedzin wiedzy reprezentowanych w Uczelni.

§ 3.

Czytelnicy zobowiązani są do pełnego zapoznania się z REGULAMINEM BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I BANKOWOŚCI W KRAKOWIE i stosowania zawartych w nim postanowień.

§ 4.

Rozpoczęcie korzystania z Biblioteki jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

CZYTELNICY

§ 5.

Prawo korzystania ze zbiorów mają:

 • 1.Studenci WSZiB, słuchacze wybranych kierunków studiów podyplomowych i kursów WSZiB
 • 2.Pracownicy naukowi WSZiB,
 • 3.Pracownicy administracji WSZiB
 • 4.Pozostałe osoby mogą korzystać na zasadzie czytelni.

PROCEDURY

§ 6.

Korzystanie ze zbiorów odbywa się na podstawie zintegrowanego systemu elektronicznego, w którym znajduje się katalog.
Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne.

§ 7.

Wymagane dokumenty uprawniające do korzystania ze zbiorów:
Studenci: elektroniczna legitymacja studencka
Pozostałe osoby: dowód osobisty lub legitymacja pracownicza

WYPOŻYCZENIA

§ 8.

Korzystający ze zbiorów Biblioteki WSZiB ponoszą odpowiedzialność za stan wypożyczonych egzemplarzy.

§ 9.

Czytelnik chcący wypożyczyć książkę powinien ją wcześniej zarezerwować w elektronicznym katalogu bibliotecznym SUSZI.

§ 10.

Biblioteka udostępnia swoje zasoby:
1.Wypożyczając (po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji),
2.Prezencyjnie w czytelni (po podaniu danych katalogowych egzemplarza czytelnianego).

§ 11.

Ilość wypożyczanych jednostek bibliotecznych dla poszczególnych Czytelników wynosi:

 • 1.Studenci i słuchacze wybranych kierunków studiów podyplomowych 5 woluminów
 • 2.Pracownicy naukowo-dydaktyczni 10 woluminów,
 • 3.Pracownicy administracyjni 3 woluminy,

§ 12.

Okres wypożyczania:

 • 1.Studenci, słuchacze studiów podyplomowych 14 dni,
 • 2.Pracownicy naukowo-dydaktyczni 30 dni,
 • 3.Pracownicy administracji Uczelni 14 dni

§ 13.

Prolongata-regulaminowe przedłużenie terminu wypożyczenia jest możliwe do wykonywania na własnym koncie bibliotecznym, które jest możliwe (jeśli nikt inny nie zarezerwował danej pozycji) w ciągu trzech ostatnich dni przed upływem terminu zwrotu.

§ 14.

Prolongata jest przedłużeniem na kolejne 14 dni od momentu jej wykonania.

CZYTELNIA

§ 15.

W Czytelni jest udostępniany księgozbiór oraz inne materiały biblioteczne oznaczone w katalogu bibliotecznym jako czytelniane.

§ 16.

Bibliotekarze po podaniu autora i tytułu publikacji przekazują ją Czytelnikowi obciążając jego konto biblioteczne.

§ 17.

Zbiory zgromadzone w Czytelni udostępnia się wyłącznie na miejscu.
Wynoszenie czasopism i książek poza obszar Czytelni jest zabronione.

§ 18.

W Czytelni nie wolno używać telefonów komórkowych ani spożywać posiłków.

§ 19.

W Czytelni można korzystać z własnych komputerów urządzeń elektronicznych o ile nie zakłóca to pracy innym osobom.

§ 20.

Materiały czytelniane mogą być kopiowane wyłącznie w Czytelni na przeznaczonym do tego urządzeniu. Dopuszczane jest fotografowanie własnym aparatem cyfrowym.

KARY

§ 21.

Za przekroczenie terminu zwrotu książek Czytelnik zobowiązany jest do wniesienia kary umownej w wysokości 50 gr za dzień zwłoki od wolumenu.

§ 22.

W razie uszkodzenia lub zgubienia książki, Czytelnik zobowiązany jest:

 • 1.Przekazać do Biblioteki identyczny do utraconego lub zniszczonego egzemplarz, zapłacić karę umowną 15 zł oraz ewentualną karę za spóźnienie naliczona do dnia przekazania pozycji.
 • 2.W przypadku braku możliwości przekazania identycznego egzemplarza należy, po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Biblioteki, dokonać wpłaty pięciokrotnej antykwarycznej wartości pozycji.

§ 23.

Wprzypadku, kiedy Czytelnik po upływie 6-ciu miesięcy od terminu zwrotu nie oddawypożyczonych pozycji do Biblioteki zostaje nałożona na niego kara umowna równaksięgowej wartości niezwróconej pozycji oraz 100 zł. Powyższa kara obciążaindywidualne konto finansowe w systemie rozliczeniowym uczelni. W przypadkukiedy Czytelnik zwróci zaległą pozycję istnieje możliwość obniżenia karyumownej.

 

BIBLIOTEKA

§ 24.

Godziny pracy Biblioteki przedstawione są w systemach informacyjnych Uczelni.

§ 25.

W sprawie uwag dotyczących funkcjonowania Biblioteki należy kontaktować się w formie pisemnej z jej Kierownikiem.

Вас зацікавила наша пропозиція??

Не зволікайте, виберіть WSZiB і вже сьогодні подбайте про своє майбутнє

Зареєструйтеся

 зверніться до приймального відділу


Biblioteka – kontakt

Studenci WSZiB proszeni są o komunikowanie się z Biblioteką poprzez SUSZI.

Dane teleadresowe

Biblioteka
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości
Al. Kijowska 14
30-079 Kraków

Kierownik: mgr Mariusz Kwiatkowski

e-mail: biblioteka@wszib.edu.pl
tel. 012 6356880

Biblioteka – przydatne
Перейти до вмісту