Konferencje WSZiB w Krakowie


 Elektro mobilność i ekologia

Polski Klub Ekologiczny zorganizował kolejną debatę, która odbyła się 18 lutego 2019 roku w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie przy al. Kijowskiej 14.


Tematem debaty była "ELEKTRO MOBILNOŚĆ I EKOLOGIA,  PRAWDA - FAKTY - MITY.
Jak realizować program w mieście i w samorządach lokalnych? Zadania i bariery - jak je pokonać? Możliwości finansowania."

 

 W dyskusyjnym panelu udział wzięli m.in.:
- Prof.dr hab.inż Marek Brzeżański  - Politechnika Krakowska
- dr inż. Tadeusz Kopta - ekspert d/s komunikacji PKE,uczestnik.m.in.: Szczytu Klimatycznego COP 24 Katowice
 - mgr inż. Łukasz Szewczyk- Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urząd Miasta Krakowa
- dr Jakub Szymański - Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd Marszałkowski
- przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wiarygodność Finansowa – co możesz zyskać?

17 stycznia w WSZiB odbył się otwarty wykład „Wiarygodność Finansowa – co możesz zyskać?”.
Wykład przeprowadził Pan Mateusz Zając - Regionalny Dyrektor Programów Edukacji Ekonomicznej (Nowoczesne Zarządzanie Biznesem).
Studenci obecni na wykładzie mogli się dowiedzieć ciekawych informacji na temat minimalizowania ryzyka kredytowego, zwiększania bezpieczeństwa i ochrony obrotu pieniężnego oraz zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu. Zostały również poruszone kwestie związane z ochroną tożsamości przed wyłudzeniem kredytów i pożyczek z wykorzystaniem cudzych danych osobowych.
Pan Mateusz umilił wykład organizując losowanie upominków w ramach Programu współpracy szkół wyższych i sektora finansowego.

Jakie są granice ingerencji?

W dniu 19.11.2018 r. PKE oraz Fundacja MIPiSE zorganizowali kolejną debatę, która odbyła się w auli WSZiB w Krakowie.
Dyskusję poprzedził wykład „Obszary chronione i leśne: parki narodowe, parki krajobrazowe” Profesora dr hab Zbigniewa Witkowskiego (AWF) i dr Pawła Adamskiego (Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków).
Wykłady stanowiły kontynuację tematyki podejmowanej w ubiegłym miesiącu w cyklu „Natura 2000 Turystyka a ekologia.”
W kolejnej części dr inż. Tadeusz Kopta (ekspert PKE d/s komunikacji) zabrał głos na temat polityki rowerowej w obszarach chronionych, a mgr Marcin Tischner (ProVeg Polska; Warszawa) wygłosił referat na temat masowej hodowli zwierząt i licznych wyzwaniach środowiskowych.

Interesujące prelekcje w Fundacji 

PKE oraz Fundacja MIPiSE zorganizowali kolejną debatę, która odbyła się 22 października 2018 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości przy al. Kijowskiej 14. 
Licznie zgromadzeni uczestnicy debaty szczelnie wypełnili 150 osobową aulę Uczelni. Mieliśmy zaszczyt gościć Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Pana Andrzeja Koniecznego oraz Dyrektora Regionalnego LP Pana Jana Kosiorowskiego, którym towarzyszyli merytoryczni pracownicy. Licznie przybyli także członkowie Rady Naukowej PKE a wśród nich prof. Janusz Sowa Przewodniczący Rady Naukowej Leśnictwa przy Premierze RP oraz prof. Zbigniew Witkowski były główny Konserwator Ochrony Przyrody.
Na początku debaty Wiceprzewodniczący Państwowej Rady Ochrony Przyrody prof. dr hab. Zbigniew Mirek wygłosił referat na temat obszarów chronionych granic ingerencji. Referat wzbudził duże zainteresowanie uczestników i żywą dyskusję. 

Debata z okazji 38 rocznicy utworzenia PKE 23.09.1980r.

Polski Klub Ekologiczny oraz Fundacja MIPiSE zorganizowali jubileuszową debatę, która odbyła się 24.09.2018 r. w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie przy al. Kijowskiej 14.
Tematem spotkania był „CZŁOWIEK-PRZYRODA-MORALNOSĆ”

Podczas debaty prof. dr hab. Janusz A. Majcherek - Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, autor książki pt.: „Człowiek, przyroda, moralność”, dokonał analizy trendów we współczesnej ekologii, ekofilozofii i etyki środowiskowej.
W programie były również przemówienia okolicznościowe założycieli PKE oraz wręczenia odznaczeń, dyplomów i nagród! 

Finansowanie Ekologii

Fundacja Międzynarodowy Instytut Polityki i Strategii Ekologicznej oraz Polski Klub Ekologiczny zorganizowali 35 debatę, która odbyła się 13.07.2018 r. w siedzibie Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

Tematem spotkania była „Polityka Ekologiczna Państwa a mechanizmy finansowania projektów pochodzących od samorządów, osób fizycznych i ośrodków badawczych.

Podczas debaty prelekcję wygłosił Pan Artur Michalski - Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 Debata na temat polityki surowcowej

W Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie odbyła się kolejna debata Fundacji oraz Polskiego Klubu Ekologicznego. Spotkanie odbyło się 14.05.2018 r w WSZiB w Krakowie.

Prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysik Sekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju (Ministerstwo Środowiska) mówił o polityce surowcowej Państwa, rozwoju zrównoważonym i barierach ekologicznych. Natomiast prezentacje na temat eksploatacji dna oceanicznego wygłosił mgr inż. Michał Nowosielski Asystent Głównego Geologa.

Paradoksy i ułomności strategii walki ze smogiem

Podczas kolejnej debaty organizowanej przez Polski Klub Ekologiczny i Fundację MIPiSE szukaliśmy odpowiedzi na pytania:

Czy strategia walki ze smogiem jest skuteczna?
Kto traci kto zyskuje?
Czy nie należy poddać rewizji aktualną strategie?

Spotkanie odbyło się 19.04.2018 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

W debacie wzięli udział prelegenci:
Marcin Popkiewicz - fizyk, autor książek m.in. „Rewolucja energetyczna ale po co?”, znany członkom PKE z poprzednich debat
dr Ludomir Duda - chemik, termodynamik, audytor energetyczny
Marcin Orłowski- Firma Frapol Wrocław

Co dalej z fluorem

26.03.2018 r. w WSZiB w Krakowie odbyła się debata, którą zorganizowała Fundacja MIPiSE oraz Polski Klub Ekologiczny. 
Tematem spotkania było zagrożenie jakie stanowi dla życia ludzkiego fluor.
Prelekcję „Fluor w wodach Skawiny” zaprezentował mgr Marek Górnik (UJ), a dr Jan Ignacak z Zakładu Biochemii Lekarskiej (UJ) przedstawił temat „Zdrowotne skutki skażenia środowiska fluorem i fluorkami”.

 Strategia rozwoju Miasta Krakowa

26.02.2018 w WSZIB w Krakowie Fundacja Międzynarodowy Instytut Polityki i Strategii Ekologicznej wraz z Polskim Klubem Ekologicznym zorganizowali kolejną EKOdebatę.

Podczas spotkania omówiono problemy tj. Czy Kraków się rozwija czy rozrasta? Co z jakością życia? Czy Kraków to miasto naszych marzeń? Jakie są priorytety w rozwoju Krakowa? Granice kompromisu - czy takie są możliwe?
Prezentacja Strategia rozwoju Miasta Krakowa do pobrania na stronie http://fundacjaeko.org.pl/ w zakładce Aktualności.

Gospodarka w obiegu zamkniętym (circular economy)

22 stycznia 2018 r. w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości przy al. Kijowskiej 14 w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie PKE.
Tym razem na przykładzie spółek komunalnych Krakowa dyskutowano o gospodarce w obiegu zamkniętym (circular economy).

W debacie udział wzięli:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A.    
Dyrektor d/s Technicznych mgr inż. Kazimierz Fudala

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A
Dyrektor d/s PONE mgr Janusz Miechowicz

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A
Krakowski Holding Komunalny S.A

Z-ca Dyrektora Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Tadeusz Żaba

Poseł Bogusław Sonik

Debata PKE

Rada Naukowa Polskiego Klubu Ekologicznego i Fundacja MIPiSE zorganizowali kolejną ekodebatę, która odbyła się 18 grudnia 2017 r. w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości przy al. Kijowskiej 14.

W pierwszej części spotkania mgr Sławomir Wróbel i mgr inż. Bartłomiej Zubek z Tatrzańskiego Parku Narodowego omówili problemy ekologiczne Parku.

Debata "czystość powietrza" z udziałem polityków

PKE oraz Fundację MIPiSE zorganizowała debatę na temat „Czyste powietrze - zdrowe środowisko i ludzie”. Spotkanie odbyło się 13 listopada 2017 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

Debata była okazją do spotkania wybitnych polityków, posłów i samorządowców Platformy Obywatelskiej.

 

Udział w spotkaniu wraz z prezentacją wzięli:

Gabriela Lenartowicz - Poseł PO, Minister Środowiska w Gabinecie Cieni PO

Bogusław Sonik - Poseł PO, Wiceprzewodniczący Komisji Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa    

 

Parki Narodowe

Rada Naukowa PKE oraz Fundacja MIPiSE zorganizowali EKOdebatę, która odbyła się 23.10.2017 r.  w siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Tematem spotkania były Parki Narodowe w Małopolsce - stan aktualny i perspektywy rozwoju - zagrożenia „turystyczne” i ekologiczne.

Podczas spotkania rozważaliśmy czy zmiany prawne w zakresie ochrony przyrody są potrzebne.
Parki Narodowe od chwili utworzenia PKE stanowiły kluczowe zagadnienie w naszej działalności. Przy PKE działała specjalna sekcja parków narodowych.

Udział w debacie wzięli:

-Dyrektor mgr inż. Michał Sokołowski - Pieniński Park Narodowy
-Kierownik zespołu ds. ochrony przyrody Damian Nowak - Magurski Park Narodowy
-Dyrektor dr inż. Janusz Tomasiewicz - Gorczański Park Narodowy
-Dyrektor dr Tomasz Pasierbek - Babiogórski Park Narodowy
-Kierownik Programu Człowiek i Biosfera prof. Roman Soja - Polski Komitet UNESCO
-Członek Rady Naukowej oraz były Główny Konserwator Przyrody - Prof. Zbigniew Witkowski
 

 Przyroda-Humanizm-Patriotyzm

Rada Naukowa Polskiego Klubu Ekologicznego oraz Międzynarodowy Instytut Polityki i Strategii Ekologicznej zorganizowali Ekodebatę, która odbyła się 25 września 2017r. w siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.Tematem przewodnim spotkania było hasło "Przyroda-Humanizm-Patriotyzm".   
Debata odbyła się wokół postaci wybitnych przyrodników i humanistów tj.: Walerego Goetel, Władysława Szafera, Stefana Myczkowskiego, Juliana Aleksandrowicza, Janusza Bogdanowskiego i Marii Gumińskiej.    

SQLSaturday 2017 

W dniach 15-16.09.2017 w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie odbyła się Konferencja SQLSaturday. 

Była to organizowana na całym świecie społecznościowa konferencja poświęcona platformie danych Microsoft.

Jednym z głównych partnerów i sponsorów była Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

W pierwszym dniu Konferencji odbyły się całodniowe warsztaty prowadzone przez najlepszych ekspertów z branży, natomiast w sobotę uczestnicy brali udział w sesjach technicznych prowadzonych przez światowych i polskich ekspertów.

Zdrowy dom bliżej natury

Dnia 28 sierpnia 2017 r. Rada Naukowa Polskiego Klubu Ekologicznego i Międzynarodowy Instytut Polityki i Strategii Ekologicznej zorganizowali kolejną ekodebatę.

W programie wystąpiła dr inż. Zsuzanna Iwanicka - Główny Ekolog Banku Ochrony Środowiska, która przedstawiła ekonomiczne aspekty budownictwa zrównoważonego.
W drugiej części spotkania wystąpili mgr inż. arch. Maciej Jagielak, -Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Budownictwa Naturalnego, który apoznał nas z problemem „Naturalne budownictwo; Materiały, technika, społeczność", mgr inż. Maciej Surówka - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Certyfikatów i Audytorów Energetycznych omówił „Domy energooszczędne i pasywne” oraz mgr inż. arch. Tomasz Pyszczek Współwłaściciel Biura Architektura Pasywna i Dom plus, który zaprezentował „Ekonomicznie dostępne wysoko energooszczędne budynki użyteczności publicznej – koszty realizacji i koszty utrzymania” .

Jak finansować inwestycje ekologiczne

14 lipca 2017 roku w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości odbyła się kolejna EDKODEBATA zorganizowana przez PKE i Rektora WSZiB.
Tematem spotkania było finansowanie projektów i inwestycji ekologicznych.
W dyskusji wzięli udział eksperci, naukowcy, przyrodnicy, ekolodzy oraz posłowie z odpowiednich Komisji Sejmu RP.

Referaty wygłosili:

- Wojciech Stawiany - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Janusz Kahl - Konsul Honorowy Danii, Szwecji, Finlandii i Islandii.

- Zsuzsanna Iwanicka - Bank Ochrony Środowiska

- Magdalena Łasak-Strutyńska - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Czy uprawy z GMO są remedium na niedostatek żywności na świecie?

26.06.2017 roku odbyła się ekodebata, którą zorganizowała Rada Naukowa Polskiego Klubu Ekologicznego oraz Międzynarodowy Instytut Polityki i Strategii Ekologicznej. Spotkanie odbywało się  w auli Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości przy al. Kijowskiej 14.

 Tematem spotkania było: GMO - zagrożenie czy szansa? Fakty i mity.

•       GMO - Problem głodu w świecie: ratunek czy zagrożenie

•       GMO a bioróżnorodność

•       GMO a Bezpieczna Żywność w Polsce

•       GMO czy Polska będzie wolna od GMO? - problemy prawne

Applied Data Science 2017 

16 maja 2017 we Wrocławiu odbyła się konferencja naukowa dot. baz danych, zaawansowanej analityki, data science i uczenia maszynowego http://science.sqlday.pl/

To pierwsze takie wydarzenie, odbywające się jako niezależna ścieżka w ramach w znanej i bardzo popularnej (ponad 800 uczestników) konferencji SQLDay.

Dziekan WSZiB w Krakowie dr Bartosz Banduła zasiadał Radzie Programowej konferencji, a nasz pracownik Tomasz Libera był jednym z organizatorów.

 Gospodarka leśna a ekologia

Rada Naukowa Polskiego Klubu Ekologicznego wraz z Rektorem WSZiB zorganizowali kolejną już ekodebatę, która odbyła się 24 kwietnia 2017 roku w Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości  w Krakowie przy al. Kijowskiej 14.

Tematem spotkania były Lasy w Krakowie i Małopolsce. Gospodarka leśna a ekologia. Zdrowie i lasy.

W spotkaniu wzięli udział m.in. Jan Kosiorowski (Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych), Piotr Kempf i Dariusz Wnęk (Zarząd Zieleni Miejskiej), prof. Janusz Sowa (Zarząd Rady Leśnictwa) oraz Przedstawiciel ZOO i Lasu Wolskiego.

Dzień Wody

Dnia 20.03.2017 roku Rada Naukowa Polskiego Klubu Ekologicznego oraz Rektor WSZiB w Krakowie zorganizowali ekodebatę na temat „Wisła - żegluga, turystyka i rekreacja, sport. Bariery ekologiczne i możliwości”.
Ekodebata odbyła się w przededniu Światowego Dnia Wody i Dnia Morza Bałtyckiego w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości przy al. Kijowskiej 14.


Energia odnawialna remedium na smog


Dnia 20.02.2017 r. Rada Naukowa Polskiego Klubu Ekologicznego oraz Rektor WSZiB zorganizowali ekodebatę, której tematem była Energia odnawialna w Krakowie w walce ze smogiem. Stan aktualny i możliwości.
W programie wzięli udział:
Andrzej Łazęcki - Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej UM, „Polityka klimatyczno - energetyczna w Krakowie, stan aktualny i perspektywy”
dr inż. Mirosław Janowski – AGH, „Odnawialne źródła energii - realne możliwości w Krakowie”

 

Powietrze nad Małopolską – Walka ze smogiem

Rada Naukowa PKE oraz Rektor WSZiB dnia 9 stycznia 2017 r zorganizowali kolejną ekodebatę.

Tematem spotkania było „Powietrze nad Małopolską. Walka ze smogiem. Opinia o uchwale antysmogowej”.

Debata odbyła się w przededniu podjęcia uchwały przez Sejmik Województwa Małopolskiego. Tekst tego dokumentu znajduje się na stronie: http://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/

W debacie wzięli udział specjaliści z zakresu ochrony powietrza z wielu środowisk naukowych Krakowa, ekolodzy, przedstawiciele: Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej oraz wiele innych osób.

Pszczoła - ekologia – zdrowie

5 grudnia 2016 roku Rada Naukowa PKE oraz Rektor WSZiB zorganizowali Debatę, w której wzięli udział i wygłosili referaty Stanisław Flaga i Hajnalka Szentgyörgyi.

Stanisław Flaga w swojej prezentacji przedstawił problemy pszczelarstwa.

Postępujący proces intensyfikacji rolnictwa, skażenie środowiska i zmniejszenie stopnia kwiecistości terenów użytkowych niezwykle szybko prowadzi do wymierania dzikich gatunków zapylaczy. W tej sytuacji w Europie i na świecie podejmuje się działania zaradcze polegające głównie na odbudowie sprzyjających biotopów, tworzeniu sztucznych siedlisk dla pszczół i poprawieniu kwiecistości terenów publicznych.

Polska wciąż jeszcze na tle Europy Zachodniej jest niemal „rezerwuarem” różnorodności biologicznej, dlatego też wykorzystywanie doświadczeń krajów wysoko rozwiniętych w zarządzaniu różnorodnością biologiczną jest wysoce pożądane.

Konwencjonalne zagospodarowanie ogrodów dalekie jest od potrzeb siedliskowych zapylaczy gnieżdżących się w podłożu płaskim, stromych skarpach lessowych, pustych łodygach roślin i martwym drewnie. Badania z zakresu ekologii pszczół dowodzą, że większość obecnie wykazywanych gatunków zapylaczy trwa w krajobrazie głównie dzięki temu, że istnieje odpowiednia dla nich baza pokarmowa. Im większy i bardziej różnorodny jest skład roślin owadopylnych, tym lepsze są warunki dla życia i rozwoju bardzo różnorodnych grup pszczół.

Praktyczna realizacja postulatów czynnej ochrony owadów przybiera w krajach zachodnich formę m.in. naturalistycznych założeń florystycznych i ogrodów tematycznych ukierunkowanych na ochronę określonej grupy organizmów.

Stopień degradacji fauny pszczół w Polsce skłania do podejmowania działań ochronnych zarówno przez pszczelarzy jak i osoby dysponujące lub zarządzające ternami zielonymi. Niemałą rolę mogą w tym odegrać świadomi problemu właściciele ogrodów. W ich przypadku kompozycje kwietne z atrakcyjnymi gatunkami roślin, poza funkcjami estetycznymi, organizacją przestrzeni, filtracją powietrza i produkcją tlenu, mogłyby stanowić niezbędne uzupełnienie infrastruktury ekologicznej, sprzyjającej ochronie zagrożonych gatunków zapylaczy.

 

Hajnalka Szentgyörgyi omówiła czynniki wpływające na występowanie pszczół w środowisku naturalnym

Pszczoły są dużą i różnorodną grupą owadów liczącą ponad 400 gatunków w Polsce. Należą do nich poza pszczołą miodną (Apis mellifera), także trzmiele (Bombus) i wszystkie inne tzw. pszczoły dzikie, jak np. murarki, prowadzące najczęściej samotniczy tryb życia.

Pszczoły są bardzo ważne dla człowieka nie tylko z ekologicznego, ale także z ekonomicznego punktu widzenia. Jednak wbrew pozoru nie z powodu produktów pszczelich, które dają bezpośrednie korzyści gospodarcze, ale z powodu dostarczonej tzw. usługi ekosystemowej. Pszczoły, jako jedna z najważniejszych oraz najlepiej przystosowana grupa zapylaczy, odpowiadają za zapylanie upraw. Ostatnie dziesięciolecie zdecydowanie poszerzyło naszą wiedzę na temat nie tylko korzyści, ale także ekonomicznej wartości zapylania upraw rolnych. Według danych statystycznych ok. 75% roślin uprawnych korzysta w większym lub mniejszym stopniu z zapylania. Dotyczy to roślin wymagających obligatoryjnie (obowiązkowo) zapylenia przez owady, jak i tych częściowo od nich zależnych, których plon nie tylko zwiększa się, ale także poprawia się jego jakość (walory smakowe i skład chemiczny). Co ciekawe, pszczoły miodne wbrew powszechnej opinii, często nie są tymi najlepszymi i najskuteczniejszymi zapylaczami. Dlatego aby zagwarantować wysoki plon roślin owadopylnych, nie wystarczy  skupiać uwagi tylko na pszczole miodnej. Większość upraw  skuteczniej zapylają dzikie gatunki pszczół.

Strategia rozwoju Krakowa do roku 2030

21.11.2016 roku Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie wraz z Radą PKE zorganizowali Debatę na temat Strategii rozwoju Krakowa do roku 2030.

Podczas spotkania omówiono podejście terytorialne, koncepcję smart city, koncepcję second tier cities (miasta drugiego rzędu) oraz benchmarking.

Podstawową intencją Strategii jest utrwalenie pozycji miasta Krakowa, jako drugiego miasta Rzeczypospolitej w aspektach:

•      gospodarczym

•      społecznym

•      ludnościowym

•      kulturowym

Debatę podsumowano, iż niezbędne jest rozwijanie sieci współpracy międzynarodowej, zorientowanej przede wszystkim na inne miasta europejskie drugiego rzędu. Równocześnie miasta te są naturalnym benchmarkingiem dla oceny procesów rozwojowych mających miejsce w Krakowie.

Paradygmat rozwoju według SRK 2030 można ująć hasłem „Kraków – nowoczesna metropolia tętniąca kulturą, otwarta, bogata, bezpieczna i przyjazna, dumna z historycznego dziedzictwa, współtworzona przez mieszkańców.

Nową Misją samorządu Krakowa jest: „tworzenie inteligentnej metropolii, zapewniającej wysoką jakość życia, budowanie kreatywnej gospodarki, kształtowanie środowiska przestrzennego oraz rozwój kultury, poprzez współpracę podmiotów różnych sektorów oraz partnerskie współdziałanie mieszkańców.”

Odpady w Polsce i Małopolsce. Fakty i mity.

Dnia 7.11.2016 roku w WSZiB w Krakowie odbyła się kolejna EKODEBATA. Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Janusza Mikuły, który zatytułował je: „Odpady – polski węzeł gordyjski”. Po przekształceniach, jakie zaszły w Polsce gospodarka odpadami pozostała bardzo zaniedbana. Doprowadziło to w Krakowie do blokady wysypiska w Baryczy przez okolicznych mieszkańców i konsekwentną realizację polityki wytyczonej na początku lat 90, której uwieńczeniem było uruchomienie spalarni. Natomiast gospodarka odpadami mimo zmian technologicznych i organizacyjnych nie poprawia się. Jak się przyjrzymy dokładnie prawdziwym statystykom to stwierdzimy, że poziom odzysku, a w szczególności recyklingu, jest tragicznie niski w porównaniu z pozostałymi krajami Unii Europejskiej. Oficjalne dokumenty w tym program gospodarki odpadami uchwalony w roku 2016 przez rząd stwierdzają, że podstawowymi problemami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi są:

 1. zbyt mały udział odpadów selektywnie zebranych u źródła,
 2. niewłaściwa jakość zbieranych odpadów spowodowana brakiem jednolitych w kraju standardów w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 3. możliwość ryczałtowego rozliczania firmy odbierającej odpady komunalne od mieszkańców, co utrudnia gminom kontrolę nad strumieniem odpadów komunalnych,
 4. ograniczony nadzór gmin nad właściwym postępowaniem z odpadami komunalnymi spowodowany wyborem łącznego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów,
 5. zbyt duży udział odpadów komunalnych poddawanych składowaniu w stosunku do wytwarzanych,
 6. duży udział zmieszanych odpadów komunalnych w strumieniu odbieranych odpadów komunalnych,
 7. aktualny system opłat za składowanie odpadów w dalszym ciągu w zbyt małym stopniu motywujący gminy oraz inne podmioty uczestniczące w systemie gospodarki odpadami komunalnymi do zagospodarowania odpadów innymi metodami niż składowanie,
 8. niewystarczająca liczba stacjonarnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
 9. występowanie przypadków składowania odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zebranych pomimo zakazu takiego postępowania,
 10. występowanie przypadków składowania zmieszanych odpadów komunalnych bez przetworzenia,
 11. niewystarczająca edukacja w zakresie gospodarki odpadami,
 12. stosowanie nielegalnych praktyk przez wyłonionych w przetargu wykonawców w szczególności prowadzących działalność łącznie w zakresie usług odbioru i zagospodarowania odpadów,
 13. zbyt mała liczba lub brak prowadzenia kontroli w zakresie wywiązywania się przedsiębiorców z umownych obowiązków dotyczących prawidłowego zagospodarowania odebranych odpadów z terenu gmin.

 

Henryk Kultys prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie stwierdził, że opady przemysłowe różni od odpadów komunalnych to, że są jednorodne, zatem łatwiej poddając je obróbce z nich coś uzyskać. Hałda hutnicza może być tego przykładem. W odpadach komunalnych jest właściwie wszystko w związku z tym jest bardzo dużo technologii, jakie są potrzebne do tego by we właściwy sposób przetworzyć i odzyskać z nich to, co najcenniejsze, albo by wrócić je do ponownego obiegu. Wymagają one wielu działań w tym dużej samodyscypliny od wszystkich osób. System nie może działać w oderwaniu od mieszkańców. Jest to zadanie społeczne i nie może być przeprowadzony instytucjonalnie.

Ochrona piękna w Krakowie-projekt: Nowa Huta Park Kulturowy.

 
24.10.2016 roku w Wyższej Szkole Zaradzania i Bankowości w Krakowie odbyła się Debata w trakcie której został przedstawiony projekt parku kulturowego Nowa Huta. Jego założenia zostały zaprezentowane w artykule Zbigniewa Myczkowskiego „Parki kulturowe - krakowskie doświadczenia w ochronie krajobrazu kulturowego”, jaki ukaże się również w Przeglądzie Urbanistycznym.

Parki kulturowe są nowym narzędziem, stosowanym przez samorządy dużych miast w celu ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego, przydatnym także dla prowadzenia procesu rewitalizacji. Powstało takich parków w Polsce już 30, a 5 z nich w obszarach śródmiejskich Jarosławia, Radomia, Wrocławia i Zakopanego oraz Krakowa.

Podczas Debaty szczegółowo omówiono podstawowe działania służące realizacji przyjętych celów w planie ochrony Parku Kulturowego Stare Miasto. Są to m.in.:
•    konserwacja zachowawcza - polegająca na zachowywaniu obecnego stanu czytelnych wnętrz z minimalnymi uzupełnieniami, wynikającymi z postępu wiedzy historycznej oraz konserwatorskiej (obejmująca działania o charakterze administracyjno-ochronnym, naukowym, projektowym i wykonawczym);
•    konserwacja postępująca (aktywna) - polegająca na utrzymaniu i doskonaleniu obecnego stanu czytelnych wnętrz z wymianami na elementy odtwarzane, z uwagi na szybkie starzenie się substancji budowlanej i elementów szaty roślinnej (obejmująca działania jw.);
•    uzupełnianie - polegające na udoskonalaniu obecnego stanu czytelnych wnętrz poprzez wprowadzanie odtwarzanych, brakujących elementów, znanych i potwierdzonych dzięki wynikom badań naukowych (obejmujące działania o charakterze administracyjnym, projektowym i wykonawczym);
•    uczytelnianie - polegające na ciągłej korekcie czytelności poprzez wprowadzanie lub usuwanie drobnych elementów dla odzyskania klarowności i zrozumiałości pierwotnego zamysłu projektanta lub śladów przemian naturalnych i kulturowych, zapisanych w krajobrazie; elementy wprowadzane nie zawsze muszą być wiernymi kopiami utraconych detali historycznych i w uzasadnionych przypadkach mogą stanowić współczesne nawiązanie do form historycznych (obejmujące działania jw.);
•    porządkowanie - polegające na ciągłej korekcie stanu, czytelności i jednorodności wnętrz poprzez usuwanie lub zamianę drobnych, spontanicznie pojawiających się, współczesnych elementów, związanych głównie z handlem, komercją, organizacją ruchu drogowego, turystycznego itp. działanie administracyjne, przestrzenne i projektowo-techniczne, dotyczące głównie elewacji, witryn, reklam, oznaczeń, latarń ulicznych jako elementów materialnych o znacznej trwałości (obejmujące działanie administracyjne, przestrzenne i projektowo-techniczne);
•    racjonalizacja aktywności miejskiej - polegająca na ciągłej dbałości o stan wnętrz i jakość przebywania w nich poprzez racjonalne kształtowanie świadczonych usług i innych form aktywności miejskiej, związanych głównie z handlem, wydarzeniami artystycznymi itp. (obejmująca działanie o charakterze administracyjnym, edukacyjnym, a także promowanie dobrych praktyk w zakresie - handlu obwoźnego, spektakli ulicznych, form pojazdów, świadczących usługi turystyczne a także elementów wystroju okresowego - o małej trwałości);
•    reidentyfikacja - polegająca na przywróceniu znaczeń wnętrz i ich zespołów, których dzisiejsze znaczenia i społeczna konotacja są niekorzystne, odzyskaniu dawnego ich znaczenia w celu zwiększenia rozpoznawalności, atrakcyjności i wydobycia ich rzeczywistej wartości, odzyskiwaniu tożsamości historycznej miejsc, wprowadzaniu oznaczników w krajobrazie oraz zmian dotychczasowych funkcji i form oraz promowania tych cech (obejmująca działania o charakterze koncepcyjnym, strategicznym, promocyjnym oraz projektowym i realizacyjnym);
•    identyfikacja (mianowanie) – polegająca na nadaniu znaczeń wnętrzom i ich zespołom, cech zwiększających ich rozpoznawalność, atrakcyjność, wydobywających ich rzeczywistą wartość oraz promowaniu tych cech – w sytuacji nieczytelności lub anonimowości takich wnętrz; także na wprowadzaniu oznaczników w krajobrazie oraz nowych funkcji i form, nowej tożsamości miejsc, w nawiązaniu do tożsamości historycznej wnętrza lub jego sąsiedztwa (obejmująca działanie jw.);
•    asymilacja – polegająca na włączeniu wnętrz do aktywności miejskiej, wyłączonych dotąd lub użytkowanych ekstensywnie z uwagi na niski standard funkcjonalny i formalny, małą dostępność, zły stan, kryminogenność (obejmująca działania o charakterze administracyjnym, planistycznym i gospodarczym poprzez budowanie polityki zachęt, ulg, promowanie dobrych praktyk);
•    odnowa przyrodnicza – polegająca na poprawie stanu lub przywracaniu formy i funkcji kompozycji urządzonej zieleni publicznej i niepublicznej w postaci ogrodów we wnętrzach śródblokowych, klasztornych, oraz na skwerach i fragmentach kompozycji parkowej (obejmująca działania o charakterze administracyjnym, planistyczno-projektowym i realizacyjnym);
•    odnowa – polegająca na poprawie stanu, formy i funkcji dzieł i kompozycji architektonicznych we wnętrzach w szczególności śródblokowych i innych, wyłączonych lub użytkowanych ekstensywnie (obejmująca działania jw.);
•    scalanie – polegające na odzyskiwaniu i uzyskiwaniu jednorodności i harmonii formy oraz poprawy funkcjonalności wnętrz i zespołów wnętrz poprzez wprowadzanie i usuwanie dużych elementów (o skali całych budynków lub ich znaczących części oraz grup zieleni) w celu połączenia wtórnie rozłączonych lub zniekształconych i zatartych układów kompozycyjnych; elementy wprowadzane lub wymieniane mogą mieć formy nawiązujące do historycznych lub ściśle odpowiadające formie historycznej (obejmujące działania o kierunku rekompozycyjnym lub rekonstrukcyjnym procesu scalenia);
•    ochrona i kształtowanie ekspozycji widokowej czynnej lokalnej - polegające na ochronie i korygowaniu widoków z najistotniejszych punktów, ciągów i płaszczyzn ekspozycji, skąd roztacza się ogólnodostępny widok w lokalnym zakresie dla głównego zespołu wnętrz (obejmujące działania polegające na usuwaniu elementów szpecących lub przesłaniających ww. miejsca);
•    ochrona i kształtowanie ekspozycji widokowej czynnej ponadlokalnej - polegające na ochronie i korygowaniu widoków z najistotniejszych punktów, ciągów i płaszczyzn ekspozycji, skąd roztacza się ogólnodostępny widok w ponadlokalnym zakresie wielu zespołów wnętrz (obejmujące działania jw.);
•    ochrona i kształtowanie ekspozycji widokowej biernej lokalnej - polegające na ochronie i korygowaniu widoków na najistotniejsze obiekty i ich grupy, możliwe do obserwacji z zewnątrz - dominanty, subdominanty i akcenty krajobrazowe w lokalnym zakresie głównego zespołu wnętrz (obejmujące działania polegające na dbałości o wysokość i formę ewentualnych nadbudów, usuwanie elementów szpecących lub przesłaniających widok na ww. cenne elementy krajobrazu);
•    ochrona i kształtowanie ekspozycji widokowej biernej ponadlokalnej- polegające na ochronie i korygowaniu widoków na najistotniejsze obiekty i ich grupy, możliwe do obserwacji z zewnątrz - dominanty, subdominanty i akcenty krajobrazowe w ponadlokalnym zakresie wielu zespołów wnętrz (obejmujące działania jw.).

Czy Zakrzówek może być ekologiczny.

17.10.2016 roku w WSZiB w Krakowie odbyła się debata dotycząca Zakrzówka w Krakowie.
W trakcie spotkania została przedstawiona praca wyróżniona w konkursie na studialny projekt zagospodarowania Zakrzówka wykonana przez Grupę Projektową CCLA-Creatio Continua Landscape Architects w składzie: mgr inż. arch. Agnieszka Duda, mgr inż. arch., arch. krajobrazu Wojciech Kawalec, mgr inż. arch. krajobrazu Laura Klimczak, mgr inż. arch. krajobrazu Sebastian Kochel, mgr inż. arch. krajobrazu Jan Kocieniewski, dr inż. arch., arch. krajobrazu Miłosz Zieliński.

Zakrzówek - EKO-LABORATORIUM:

Prezentowany był projekt parku edukacji i wypoczynku, który mógłby być odpowiedzią na potrzebę równoważenia udostępnienia walorów Zakrzówka mieszkańcom z równoczesną ich ochroną.

Duża część krakowian pragnie, aby Zakrzówek pozostał nietknięty. Projekt w warstwie małej architektury oraz budynku centrum edukacyjnego zawiera formułę, której zadaniem jest realizacja najmocniejszej z możliwych formy ochrony parku ochrony obywatelskiej. Zakrzówek traktujemy, jako „pacjenta”, a elementy wyposażenia parku nie tylko opowiedzą o mechanizmie działania jego ekosystemu, ale będą swego rodzaju „aparaturą diagnostyczną”. Będą mogli Państwo sprawdzić podstawowe parametry „pacjenta” takie jak temperatura, poziom „płynów ustrojowych” (wody gruntowej), witalność. Laboratoria centrum edukacyjnego w przystępny sposób pomogą analizować i prawidłowo odczytać dane. Oddajemy do Państwa dyspozycji formułę ochrony, dzięki której staniecie się Państwo ekspertami w zakresie swojego parku, zyskacie możliwość osobistego monitorowania procesów, jakie tam zachodzą i reagowania na zagrożenia o wiele wcześniej niż post factum.

Pragnęliśmy także, o ile to możliwe, stworzyć architekturę, której nie ma, dlatego ingerencję ograniczyliśmy do minimum. (Powierzchnia parku: 64 ha, łączna powierzchnia terenów poddanych przekształceniom w tym place zabaw, kąpieliska, tereny gier i sportów, zagospodarowania przy pawilonach: ok. 3,5 ha). Wszyscy krakowianie, którzy do tej pory korzystali z Zakrzówka w określony sposób dalej będą mogli to robić tylko wygodniej i bezpieczniej:
Państwo, którzy przychodzili tu, po prostu, spacerować dalej będą mogli to robić tyle, że bez obaw o potrącenie przez rowerzystę. Oddzieliliśmy ruch rowerowy od pieszego. Reszta komunikacji w parku niemal w całości bazuje na istniejących ścieżkach (przeważnie z tłucznia wapiennego), które zostały nieco poprawione tak, aby mógł przejechać wózek z dzieckiem. Ścieżki prowadzą tak by w pełni wykorzystać walory widokowe Zakrzówka i omijają istniejącą zieleń.

Dla tych z Państwa, którzy chcieli cieszyć się widokiem monumentalnego krajobrazu wyrobiska, stworzyliśmy specjalne punkty widokowe oraz system bezpiecznych poręczy. Dla bardziej wymagających zaproponowano wokół zalewu ekstremalną ścieżkę z asekuracją i przewodnikiem. Miłośnicy panoram Starego Miasta mogą być spokojni wiedząc, że w projekcie ingerencja w wierzchowinę ogranicza się do zabezpieczenia w postaci poręczy, które w miejscach kulminacyjnych są szklane, zaś w pozostałym przebiegu ukryte za pomocą rodzimej roślinności. Dla szukających latem ochłody, projekt przewiduje dwa kąpieliska. Jedno sportowe (południowe) m.in. z możliwością skoków do wody. Drugie (północne) dla rodzin z dziećmi, przystanią wodną i zapleczem dla nurków. Znajduje się tu plaża z brzozowym zagajnikiem, plenerowe natryski, wodny plac zabaw dla najmłodszych, pełniący również rolę wymaganego przepisami placu manewrowego. Pod drewnianym pomostem ukryto schowki m.in. kajaki. Nurkowie mają wydzieloną strefę zamkniętą w formie dwupoziomowego pływającego pomostu, z którego górnej kondygnacji inni użytkownicy mogą ich bezpiecznie obserwować. Atrakcją, także poza sezonem letnim jest kawiarnia w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu.

Projekt przewiduje również bogatą ofertę edukacyjną. Jej sercem jest centrum ekologiczne z kawiarenką będącą de facto czatownią do obserwacji ptaków i reszty fauny. W barze można wypożyczyć lornetkę a nad barem wyświetlany jest w czasie rzeczywistym podgląd z kilku kamer zamontowanych w parku, na stanowiskach organizmów chronionych. Rozwiązania niezastąpione w słotne dni.

SQLSaturday (534)

12 października w hotelu Qubus w Krakowie, odbyła się pierwsza w Polsce konferencja w ramach międzynarodowego cyklu SQLSaturday. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości była współorganizatorem wydarzenia, a w jej przygotowaniu uczestniczyli członkowie Koła naukowego użytkowników baz danych.
Przedstawionych zostało 19 sesji technicznych dotyczących baz danych - ich administracji i programowania, a także zagadnień związanych z analizą danych i usługami Business Intelligence.

Komunikacja w Krakowie - zrównoważona i ekologiczna. Granice, możliwości, bariery i perspektywy.

19.09.2016 r. w Auli WSZiB w Krakowie odbyła się Debata w ramach Europejskiego Tygodnia Transportu Zrównoważonego i w przededniu 36 rocznicy utworzenia PKE (23.09.1980 r.).

Jako pierwszy głos zabrał Tadeusz Trzmiel I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Inwestycji Miejskich. Przedstawiono kierunki i założenia Polityki Transportowej Miasta przyjęte w lipcu tego roku i najnowszy dokument, który określa kierunki rozwoju systemów transportowych. Uwzględnione w nich są  założenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta uchwalonego w roku 2014 oraz wyniki referendum z maja 2014 roku, w którym mieszkańcy wypowiedzieli się na temat metra oraz rozwoju komunikacji rowerowej.

Prezentację polityki transportowej przedstawił Łukasz Szewczyk, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej UMK:
Pierwsza polityka transportowa dla Krakowa przyjęta została w 1993 roku. Generalnym celem tej polityki było stworzenie warunków dla sprawnego, bezpiecznego i ekonomicznego przemieszczania się osób i towarów.
Generalny postulat to priorytet transportu zbiorowego w inwestycjach oraz w ruchu.

Zaktualizowana Polityka transportowa dla miasta Krakowa przyjęta została w 2007 roku. Głównym jej celem było stworzenie warunków dla sprawniejszego i bezpieczniejszego przemieszczania osób i towarów, przy spełnieniu wymogów ograniczenia uciążliwości transportu dla środowiska, a przez to poprawa dostępności komunikacyjnej w obrębie miasta oraz z terenów obszaru metropolitalnego, województwa i kraju.

Z kolei nowa polityka transportowa uchwalona w 2016 roku to nowe podejście do zagadnienia. Generalnym celem jest stworzenie warunków do sprawnego i bezpiecznego przemieszczania osób i towarów przy ograniczeniu szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i warunki życia mieszkańców oraz poprawę dostępności komunikacyjnej w obrębie miasta, jak również terenów obszaru metropolitalnego, województwa i kraju w warunkach zrównoważonej mobilności w miejskim systemie transportowym.
Skupiona jest ona na 5 głównych celach tj:
1.Zapewnienie możliwości dogodnego przemieszczania się użytkownikom systemu transportowego w powiązaniach wewnętrznych i zewnętrznych,
2.Rozwój i promowanie ekologicznych form podróżowania,
3.Poprawa stanu środowiska naturalnego, zmniejszenie uciążliwości transportu dla mieszkańców oraz wzrost bezpieczeństwa,
4.Poprawa efektywności gospodarki przestrzennej i transportu,
5.Poprawa wizerunku miasta i budowa jego prestiżu.

Łukasz Franek zastępca dyrektora ZIKiT ds. transportu, w swojej prezentacji przedstawił jak praktycznie ma być wdrażana polityka transportowa miasta. Kierując się różnymi zadaniami i celami skoncentrowano się na promocji podróży pieszych w odległości do 1 kilometra, ruchu rowerowym do 4 kilometrów oraz komunikacji zbiorowej przy dłuższych podróżach. Taka optymalizacja zachowań komunikacyjnych pozwala na uzyskanie następujących korzyści:
-podróże piesze - zdrowie i koszt,
-podróże rowerowe - zdrowie, czas i koszt,
-podróże komunikacją zbiorową - czas i koszt.

Odnawialne źródła energii (OZE). Mała energetyka w walce o czyste powietrze.

Dnia 20.06.2016 r. Rektor WSZiB wraz z Polskim Klubem Ekologicznym zorganizowali Debatę na temat OZE.

Henryk Kozłowski przedstawił projekt budowy ciepłowni, elektrociepłowni geotermalnych i geotermicznych. Następnie Stanisław Nowacki (koordynator projektu instalacji systemów energii odnawialnej w gminie Niepołomice) przedstawił działania gminy. W Niepołomicach jest zlokalizowana Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE), dzięki której możliwe jest finansowanie wielu innowacyjnych przedsięwzięć, przy budżecie gminy wynoszącym 120 milionów złotych. Jest to jedna z nielicznych stref, które z powodu dużego zainteresowania inwestorów mogą wybierać, i dzięki temu w niepołomickiej SSE mogą być realizowane inwestycje przyjazne dla środowiska.

W Niepołomicach podobnie jak w Krakowie występuje wysokie zanieczyszczenie powietrza, aby temu przeciwdziałać Niepołomice w 2009 roku przystąpiły do elitarnej grupy Konwentu Burmistrzów Europy, co skutkowało przyjęciem obowiązku realizacji dyrektywy europejskiej 3 x 20, czyli redukcji emisji CO2 o 20%.. Został wtedy opracowany Plan Działań Na Rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP), na bazie tych planów obecnie są tworzone programy gospodarki niskoemisyjnej. Został przygotowany plan działań, zarówno inwestycyjnych jak i edukacyjnych. Jednym z takich zadań jest wykorzystanie kolektorów słonecznych, co udało się dzięki dobrze przygotowanemu projektowi do Szwajcarsko –Polskiego programu współpracy.

Kolektorów słonecznych do czerwca 2016 roku zostało zainstalowanych 3920, ogniw fotowoltaicznych 5000, pomp ciepła 9, i przeszkolono w ramach programów edukacyjnych 1850 osób. Następnie prelegent przedstawił szereg realizacji zarówno kolektorów słonecznych jak i pomp ciepła na budynkach użyteczności publicznej.
 
W ramach programu mieszkańcom zaoferowano możliwość dofinansowania do instalacji indywidualnej. Wkład własny wynosił jedynie 30 – 35 % wartości kolektora, w jego ramach mieści się poza instalacją firmy Viessmann również gwarancja 10 letnia, która obejmuje dwukrotną wymianę płynu solarnego oraz całodobowy serwis.
Wcześniej przed realizacją kolektorów z projektu szwajcarsko – polskiego testowane były na budynkach użyteczności publicznej kolektory płaskie i próżniowe tak, aby mieć rozeznanie przy ostatecznym wyborze, które z nich zaproponować mieszkańcom. Wybór padł na kolektory płaskie, jako że okazały się łatwiejsze w utrzymaniu i sprawniejsze. Mimo że kolektory próżniowe w okresie letnim dają nieco więcej energii, to mają trudniejszy w obsłudze system zabezpieczeń.

Andrzej Łazęcki zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa podkreślił, że jednym z celów zapisanym w dokumentach strategicznych miasta jest zrównoważony rozwój, co znajduje odzwierciedlenie także w strategicznych dokumentach sektorowych, czyli w założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz w programie gospodarki niskoemisyjnej. Konkretne działania przejawiają się do montażu odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE). W Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania jest wykorzystywany w agregacie kogeneracyjnym metan powstały ze składowania odpadów. Metan jest silnie oddziałującym gazem cieplarnianym. Dzięki jego wtórnemu wykorzystaniu nie zatruwamy atmosfery, a jednocześnie pozyskujemy energię cieplną i elektryczną na potrzeby wysypiska w Baryczy. Instalacja termicznego przekształcania odpadów, zwana popularnie spalarnią odpadów niesie ze sobą podwójną korzyść. Jest ona końcowym etapem w łańcuchu gospodarki odpadami, po segregacji i oddzieleniu frakcji zielonej do kompostowania. Pozostałość można byłoby składować jak to się działo do tej pory, ale dzisiejsze przepisy zakazują składowania odpadów.

 Komunikacja elektryczna w Krakowie. Stan aktualny, ocena, perspektywy: autobusy, samochody i rowery.

Dnia 30.05.2016 roku w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie odbyła się debata dotycząca Planu Zrównoważonego Rozwoju i prognozy rozwoju samochodów elektrycznych, jako przyszłej specjalizacji polskiego przemysłu motoryzacyjnego.

Daniel Prusak z AGH przedstawił kierunek mechatroniki podejmowanej w jego uczelni. Następnie przedstawiono najciekawsze projekty zrealizowane przez grupy studenckie takie jak robot piszący na klawiaturze ballbot, robot balansujący na kuli, czy chwytak pięciopalczasty. Przedstawiono również przykład z zakresu motoryzacji, a mianowicie skonstruowanej przez studentów z klocków Lego automatycznej skrzyni biegów.

Hitem prezentacji było przedstawienie projektu Hydrocar Premier, czyli samochodu z napędem wodorowym, który powstał, jako demonstrator technologii magazynowania wodoru w proszku metalowym. Projekt magazynowania wodoru był realizowany przez Wojskową Akademię Techniczną (WAT) przez Wydział Nowych Technologii i Chemii pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Leszka Jaroszewicza, następnie w projekt zaangażowała się RIOT Technologies przy wsparciu AGH Racing. Pierwotnym wykorzystaniem technologii opracowanej w WAT miał być UPS podtrzymujący zasilanie. Bardziej przemawiającym do wyobraźni jest dobrze prezentujący się samochód, mogący również pokazać technologie automotive możliwe do opracowania i rozwijania przez AGH.

W schemacie systemu zasilania samochodu, przedstawiono zastosowane silniki z czterema niezależnymi stopniami mocy, gdzie całość jest chłodzona wodą oraz pakiet akumulatorów odpowiedzialnych za pracę tych silników, magazyn wodoru i ogniwo paliwowe, które doładowuje elektryczne baterie. Balans cieplny pojawiający się w samochodzie jest transportowany w zależności od potrzeby. Ogniwo paliwowe wymaga wodoru, który jest przechowywany w postaci proszku, czyli wodorków metali a niesprężonego gazu. Przy tankowaniu takiego proszku temperatura zbiornika rośnie, natomiast w momencie pobierania wodoru ze zbiornika temperatura maleje. Zbiornik został specjalnie zaprojektowany w taki sposób, że możemy chłodzić proszek, który jest w środku umieszczony, dzięki takiemu rozwiązaniu można transportować ciepło jak i zimno pomiędzy zbiornikiem wodoru, który pracuje, a pozostałymi podsystemami samochodu w taki sposób, aby można było chłodzić podzespoły podczas normalnej pracy. Zbiornik ma pojemność zaledwie 20 litrów, ale magazynując wodór w postaci proszku metalu można go zmagazynować do pięciu razy więcej, niż magazynując go w postaci gazu pod ciśnieniem nawet przy użyciu butli kompozytowych. Oczywiście można tankować wodór, albo załadować bezpośrednio baterie z gniazdka.

W część drugiej wystąpienia Łukasz Szewczyk przedstawił projekt Carsharing, czyli system współużytkowania pojazdów, mającego na celu zwiększenie wykorzystania pojazdów. Dzisiejszy najbardziej popularny model wykorzystania samochodu polega na dojechaniu nim do pracy a następnie przez 8, 10 godzin taki pojazd nie jest używany. W przypadku drugiego lub trzeciego samochodu w rodzinie zdarza się, że nie jest on wykorzystywany tygodniami. 
 
Do podstawowych celów projektu należy zaliczyć:
- zmniejszenie zakorkowania miasta,
- zredukowanie negatywnego wpływu motoryzacji na środowisko,
- uwolnienie miejskich powierzchni parkingowych,
- skrócenie czasu podróży, dzięki dopuszczeniu miejskich pojazdów elektrycznych do ruchu po buspasach.

Inwestycje, a ład w przestrzeni, ułomności ustawy o planowaniu przestrzennym

Konferencja pt. „Inwestycje, a ład w przestrzeni, ułomności ustawy o planowaniu przestrzennym” odbyła się 18.04.2016 roku w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Udział w debacie wzięli między innymi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Tomasz Żuchowski, poseł Anna Paluch Vice Przewodnicząca Sejmowej Komisji Środowiska, Elżbieta Koterba, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa i poseł Jerzy Meysztowic.

Anna Paluch podkreśliła, że ład w przestrzeni jest bardzo istotną wartością, która wiąże się ze zrównoważonym rozwojem. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która obowiązuje od 2003 roku i obrosła już ogromną ilością nowelizacji, co powoduje, że jest trudna w implementacji. Mówiąc o prawie z zakresu zagospodarowania przestrzennego i łączącym się z nim prawem budowlanym, trzeba pamiętać, że są to dwie synchroniczne ustawy, operujące pojęciami nawzajem jedna z drugiej, czyli muszą być brane pod uwagę w koniunkcji. W oczywisty sposób łatwość, bądź trudność stosowania tego prawa rzutuje na życie gospodarcze. Trzeba zrobić wszystko by te przepisy były jasne, proste i nie nadmiernie skomplikowane. W przeciwnym przypadku jest to istotna przeszkoda w rozwoju kraju.

Elżbieta Koterba podjęła temat zderzenia inwestycji i ładu przestrzennego. W 2014 roku opracowane zostało Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Krakowa (SUiKZP). Był to innowacyjny dokument, ponieważ opierał się na założeniu, że głównym celem jest niedoprowadzenie do rozrostu miasta, lecz dbanie o jego rozwój. W związku z tym została wyznaczona ścisła granica pomiędzy terenami zainwestowanymi, a terenami wolnymi od zabudowy, której nie wolno przekraczać. Ponadto zostało wykonane szereg analiz dotyczących środowiska przyrodniczego, które odpowiadają na pytanie, które tereny można wskazać do zabudowy, a które powinny być od niej wolne. Dodatkowo pozwoliły one wskazać obszary, na których warunki inwestowania powinny być mniej restrykcyjne, niż w obszarach przyrodniczo cennych.

Jerzy Meysztowicz stwierdził, że niedobrze się stało i nie jest to przypadek wyłącznie Krakowa, iż zostały uchylone plany zagospodarowania przestrzennego, a jednocześnie nie przygotowano takiej procedury, która w ich miejsce szybko wprowadziła nowe. Rozwiązaniem stały się decyzje WZ, co jest bolączką przede wszystkim miast, gdzie obecność deweloperów i ich nacisk na szybkość i intensywność inwestycji jest największy. W obliczu przymiarek do zmian w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym dobrze by było postulować o korektę tych negatywnych przepisów, ale także, aby dać więcej czasu na konsultacje społeczne. Projekt Kodeksu Budowlanego obejmie całą Polskę i w różnych jej rejonach będzie różnie funkcjonował. Zatem dobrze by było uwzględnić w nim specyfikę miast. W nowej ustawie powinien też być rozwiązany problem ochrony korytarzy przewietrzających, które są zabudowywane, bez żadnej kontroli na podstawie decyzji WZ.

Quo Vadis Cracovio

Konferencja odbyła się pod przewodnictwem Adama Markowskiego, obrady prowadził dr Zygmunt Fura.

Konferencja „Quo Vadis Cracovio?” organizowana przez oddział krakowski Polskiego Towarzystwa Ekologicznego i WSZiB 14 marca 2016 r. nawiązała do historycznego dziś stanowiska i dokumentu ekologów przedstawionego władzom dokładnie 35 lat temu. Dr Zygmunt Fura przypomniał główne tezy tego stanowiska. Większość z nich pozostaje aktualna do dnia dzisiejszego, mimo zmienionych warunków społecznych i geopolitycznych. W memoriale tym czytamy następujące stwierdzenia: Kraków jest miastem tradycji, nauki, historii, kultury, patriotycznej inspiracji;  wskazywano potrzebę stabilizacji liczby ludności na poziomie 750 tyś. Podkreślano tamże potrzebę niskiej bulwarowej zabudowy, w miejsce osiedlowych blokowisk. Budynki mieszkalne powinny powstawać na terenach nieużytków, z poszanowaniem enklaw agrorolniczych już istniejących w mieście, z zachowaniem historycznego układu urbanistycznego. Dokument podkreślał potrzebę uporządkowania ruchu samochodowego oraz rozwój komunikacji rowerowej.

Kolejnym prelegentem był Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta Krakowa Jacek Woźniak w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że podstawowym celem rozwoju miasta musi być zapewnienie lepszego dostępu do usług publicznych, które wzajemnie przenikają się z przemyślaną polityką rozwoju Krakowa, jako obszaru metropolitarnego; zresztą w różnej skali. Ogromne znaczenie dla miasta ma współpraca z najbliższym otoczeniem zwłaszcza, że z  okolic Krakowa każdego dnia przybywa do miasta 300 tyś osób. Prelegent zaznaczył, że kontrowersyjny na pierwszy rzut oka alians z Warszawą ma dla Krakowa także istotne znaczenie.

Z kolei głos zabrała Dyrektor Wydziału Biura Planowania Przestrzennego Bożena Kaczmarska-Michniak, która opowiedziała jak w dokumentach planistycznych widoczny jest rozwój miasta. Dyrektor skupiła się na problemie docelowej wizji Krakowa i jej kierunku rozwoju. Wizja ta przedstawia Kraków jako europejską metropolię – nowoczesny ośrodek gospodarki i wysokich technologii, nauki, kultury i turystyki, oraz miasto Kraków przyjazne mieszkańcom, atrakcyjne dla zamieszkania i pobytu. Wiodącym dokumentem planistycznym jest „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa” uchwała z 7 lipca 2014 r. i poprzedzająca to studium „Strategia rozwoju Krakowa” z 13 kwietnia 2005 r. Planowane cele mają być osiągnięte przez rozwój (nie rozbudowę) z uwzględnieniem wartości środowiska przyrodniczego, historycznego, systemu transportu jako szkieletu miasta, nowoczesnej infrastruktury przy jednoczesnym podniesieniu standardów przestrzeni publicznej. Osią kompozycyjną miasta powinna zostać Wisła (riverfront). W swoim wystąpieniu Dyrektor Kaczmarska-Michniak pokazała bilans powierzchni terenów, gdzie niemal 28 % zajmuje zieleń nieurządzona. Obowiązująca od 2003 r. Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym umożliwia inwestycje na podstawie zezwoleń (WZ), gdyż dotychczasowe plany zagospodarowania zostały zawieszone do czasu opracowania nowych; w opinii planistów jest to wyraźny błąd prawny, który stworzył furtkę dla nieskoordynowanej działalności deweloperów, co pokazuje porównanie pomiędzy Planem Miejscowym, a Decyzją WZ. Obecnie istnieje 137 planów, które obejmują 49,5% powierzchni miasta (stan na 9 lipca 2014 r.), w tym wiele wraz  z wizualizacją przestrzenną, co umożliwia ocenę wysokości obiektów oraz przewietrzania miasta, (w 2002 r. było ich tylko 1,5%). Zatwierdzanie planu zagospodarowania przestrzennego wiąże się z licznymi przeszkodami, także stwarzanymi przez prawników i sądy, co dla polityki rozwoju miasta wydaje się niezrozumiałe.

W kolejnym wystąpieniu Stanisław Albricht z Pracowni Projektowania i Planowania Systemów Transportu omówił plan prognozy rozwoju miasta w tzw. nowych obszarach, do których zaliczył węzły aktywności: Balice, Płaszów-Rybitwy, Nowa Huty Przyszłości. Niekorzystnym zjawiskiem jest rozproszenie powierzchni biurowych (outsourcing) bez uwzględniania ww węzłów. Prelegent przekazał interesującą informacje na temat udziału transportu publicznego oraz samochodowego, pochylając się z zaniepokojeniem nad proporcją 1:1; dla przykładu w Berlinie 15% transportu wypełniają rowerzyści. Na zakończenie prelegent z entuzjazmem odniósł się do projektu metra, które jego zdaniem jest w stanie rozwiązać problemy komunikacyjne miasta.

Z kolei problematykę tę kontynuował Maciej Górnikiewicz z Pracowni Projektowania i Planowania Systemów Transportu w interesującej prezentacji pokazał natężenie ruchu w kierunku wschód zachód co odpowiada przedstawionym wcześniej węzłom aktywności. Potwierdzono narastający udział komunikacji indywidualnej, który w roku 1975 roku wynosił zaledwie 12%. Pokazano rozwiązania związane z Szybką Koleją Aglomeracyjną, podsystem tramwajowy, metro, a przede wszystkim układ transportu kołowego.

 W ożywionej dyskusji zabierali głos: Zofia Rachalska-Gouda Z PKE, prof. Janusz Majcherek z Uniwersytetu Pedagogicznego,  Jan Friedberg, Barbara Bartkowicz Prezes Polskiego Towarzystwa Urbanistów, Alfred Król Liga Ochrony Przyrody oraz prof. Janusz Mieczkowski, Krzysztof Bień i inni. W dyskusji tej podkreślono potrzebę edukacji proekologicznej społeczeństwa bez której nie można wyobrazić sobie przesiadki z samochodu na rower, nawet przy pokonywaniu 1km odcinków w mieście.

Na zakończenie Tadeusz Kopta wyróżnił 5 tematów wymagających dalszych prac zespołu Polskiego Klubu Ekologicznego. Zaliczył do nich: działania na rzecz czystego powietrza, działania na rzecz dekoncentracji osadnictwa, miasta krótkich odległości w komunikacji - skrócenie czasu podróży, ograniczenie ruchu samochodowego i kontrola jakości spalin, zwiększenie zachowań proekologicznych np. zwiększenie użycia rowerów.


 
 
 
 

Konferencja Rady Naukowej PKE 

W dniu 15.02.2016 r. w auli Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie odbyła się kolejna debata Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego z udziałem posłów Lidii Gądek i Bogusława Sonika.

W czasie spotkania Krzysztof Kozak z Instytutu Fizyki Jądrowej wygłosił referat „Radon w mieszkaniu i jego skutki.” Zwrócono uwagę na źródła promieniowania, a także na konsekwencje i zadania wynikające z dyrektywy Unii Europejskie. Prowadzący debatę dr Z.Fura, korzystając z obecności posłów zadał im pytanie „Czy Polska chroni zdrowie Polaków?” Interesująca wydaje się wypowiedź Pani Poseł L.Gądek o położeniu nacisku na edukację społeczeństwa w zakresie profilaktyki ochrony zdrowia, także przez działające w terenie koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, kluby seniora, domy kultury, świetlice środowiskowe itd. Z kolei B.Sonik przedstawił aktywność posłów w tworzeniu prawa ochrony zdrowia i środowiska naturalnego. Wypowiedzi te wywołały ożywioną dyskusję, podczas której zwracano uwagę, że czas przejść „od gadania do działania”. Bardzo konstruktywnym głosem w  tej sprawie był referat prof. PK Andrzeja Szaraty z konkretną propozycją podwyższenia opłat za parkowanie do wysokości 10zł/godz. w dni gdy na terenie Krakowa ma miejsce przekroczenie dopuszczalnej normy zanieczyszczenia powietrza (w Krakowie to 210 dni). To pozornie odległa od tematyki debaty sprawa może przyczynić się do ograniczanie emisji miejskiej jako następstwo zmniejszenia ruchu samochodowego.

Kolejna debata będzie dotyczyła problematyki rozwoju Krakowa jako miasta.

 

 

EKO DEBATA z Parlamentarzystami

11 stycznia 2016 r. w auli WSZiB w Krakowie odbyła się pierwsza debata z cyklu comiesięcznych dyskusji, którymi uczestnikami są posłowie, samorządowcy, profesorowie krakowskich uczelni oraz zainteresowane problematyką ekologii i ochroną zdrowia organizacje pozarządowe.  
W pierwszym spotkaniu uczestniczyli Anna Paluch, Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Pani poseł Dorota Niedziela była Wiceminister Środowiska.
Parlamentarzystki w toku dwugodzinnej dyskusji odpowiadały na kilkadziesiąt pytań słuchaczy. Przedstawiciele rożnych środowisk naukowych - leśnicy, lekarze, transportowcy, organizacje pozarządowe - przedstawili wiele, często sprzecznych, opinii i sugestii. Konkretnym efektem debaty jest stanowisko w sprawie metra w Krakowie - stanowisko zawarte w załączonym liście.
 
Metro w Krakowie - stanowisko PKE  
 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa QUAESTI 2015

W dniach 7-11 grudnia 2015 r. odbyła się Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa QUAESTI 2015,  której współorganizatorem i partnerem naukowym była Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. W konferencji uczestniczyło 50 naukowców z różnych ośrodków akademickich w Europie. Pracownicy WSZiB pełnili funkcje recenzentów oraz przewodniczącego Sekcji Ekonomicznej Konferencj.
 
 

Konferencja Naukowa EIIC 2015

W dniach 10-14 sierpnia 2015 r. odbyła się Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa EICC 2015,  której współorganizatorem i partnerem naukowym była Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. W konferencji uczestniczyło 47 naukowców z różnych ośrodków akademickich w Europie. Językiem konferencji był j. angielski. Podstawowym celem Konferencji było upowszechnianie wyników prowadzonych badań naukowych i promowanie dorobku naukowego poszczególnych badaczy i reprezentowanych przez nich ośrodków naukowych. Pracownicy WSZiB pełnili funkcje Recenzentów oraz Przewodniczącego Sekcji Ekonomicznej. Zaangażowanie pracowników Uczelni jest kolejnym dowodem potwierdzającym aktywność naukową WSZIB.
 
 

Konferencja Polskiego Klubu Ekologicznego i WSZiB „Myśleć globalnie – rozwiązywać w Krakowie”

W środę 23 września w Auli uczelni przy al. Kijowskiej 14, odbyła się konferencja Krakowskiego Klubu Ekologicznego w 35 rocznicę jego powołania. W konferencji wzięło udział 61 członków i sympatyków ruchu ekologicznego na rzecz Krakowa. Wyróżnieni dla rozwoju ekologii otrzymali wyróżnienia i medale Honoris Gratia. Wręczenia dokonali Przewodniczący Rady Miasta Bogusław Kośmider oraz Doradca Prezydenta ds jakości powietrza Witold Śmiałek. Wygłoszono 9 referatów merytorycznych, które wywołały burzliwa dyskusję. Ustalono, że większość projektów jest zgłaszana przez KKE od wielu lat i nie znajdują one zrozumienia. Potrzeba edukacji społeczeństwa w zakresie zagrożeń ekologicznych wysuwa się na plan pierwszy.
 

Tematy referatów:

1) Referat Urzędu Miasta „Ekologiczne wyzwania Miasta Krakowa”

2) dr inż. Tadeusz Kopta, ekspert ds. komunikacji: „Zagrożenia motoryzacyjne w przypadku zanieczyszczenia powietrza”

3) Prof. dr inż. Marek Brzeżański (PK- Politechnika Krakowska, Dyrektor Instytutu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych): ”Emisje toksycznych spalin silnikowych w świetle obowiązujących przepisów”

4) dr Marek Bauer (PK Zakład Systemów Komunikacyjnych): „ Efekty uprzywilejowania pojazdów komunikacji miejskiej w ruchu”

5) mgr inż. Urszula Duda (PK, Zakład Systemów Komunikacyjnych): „Park and Ride w kontekście ochrony środowiska”

6) mgr inż. Jan Friedberg (ekspert PKE ds. komunikacji, były Wiceprezydent Miasta Krakowa): „Zrównoważony rozwój w Polsce – idea czy nic nie znaczący szyld”

7) Prof. Mieczysław Pasowicz, Instytut Medycyny Innowacyjnej: „Choroby cywilizacyjne w obszarach skażenia środowiska”

8) Prof. Jan Dobrowolski AGH: „Krakowska koncepcja edukacji ekologicznej”

9) Dr Krzysztof Borkowski AWF: „Ruch turystyczny, a ekologia”

 

NIEneoliberalne koncepcje rozwoju gospodarczego

16 czerwca 2015 r. odbyła się interesującą debata nt. NIEneoliberalnych koncepcji rozwoju gospodarczego, którą poprowadzili profesorowie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. Jan Czekaj oraz prof. Stanisław Owsiak, a także znany publicysta ekonomiczny, redaktor Rafał Woś z Gazety Prawnej, w której prowadzi cotygodniowy komentarz ekonomiczny oraz prezentuje kolejne rozdziały "Podręcznika nowej ekonomii".

 

Debata rozpoczęła się od przedstawienia książki „Dziecięca choroba liberalizmu”, Wydawnictwo Studio Emka 2014 r . napisanej przez Pana redaktora Rafała Wosia, w której dokonał on krytycznej analizy reform przeprowadzonych w ostatnich 25 latach w Polsce.

Debatę prowadził Adam Jaśkow, jej uczestnicy – prof. Jan Czekaj oraz prof. Stanisław Owsiak, a także redaktor R.Woś prezentowali indywidulane stanowiska, odpowiadając na pytania prowadzącego. Odpowiedzi te nie przekreślały osiągnięć III RP, a jednocześnie towarzyszyła im głęboka refleksja ekonomiczna.

Uczestnicy doszli do kilku wspólnych stanowisk, a mianowicie:

1.       W wyniku transformacji powstało zbyt duże rozwarstwienie w społeczeństwie, co było nieuchronne  m.in. na skutek przenoszenia form własności. Jednak obecne rozwarstwienie jest zbyt duże i z punktu widzenia dalszego rozwoju gospodarczego może być zagrożeniem.

2.       Minione 25 lat to okres, kiedy bezkrytycznie naśladowaliśmy rozwinięte, neoliberalne państwa zachodnie. Zwrócono przy tym uwagę, że w okres przemian po 1989 r. wchodziliśmy w sytuacji obciążenia potężnym długiem zagranicznym, co ograniczało swobodę pełnej transformacji.

3.       Neoliberalizm powodował politykę niskich podatków, wycofywanie się państwa z wielu jego funkcji,  wzrost biurokracji, wiarę w nieuniknione prawa rynku. W najbliższej przyszłości tezy neoliberalizmu trzeba poddać gruntownej rewizji w kierunku społecznej gospodarki rynkowej, który to termin pojawia się w naszej Konstytucji (Art. 20 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.).

4.       Dyskutując o procesie prywatyzacji, uczestnicy debaty zauważyli, że przyniósł on gospodarce dopływ kapitału zewnętrznego dzięki czemu nie było potrzeby przeniesienia części konsumpcyjnej PKB na część inwestycyjną, co wywoływałoby bunty społeczne.

5.       Nawiązując do wyrażonej na wstępie opinii R.Wosia uczestnicy debaty zgodzili się, że „Końcówka XX w. była czasem fascynacji ekonomistów małym państwem i wielkim biznesem. Dziś coraz więcej wskazuje na to, że w XXI w. trzeba skorygować tę nierównowagę.”

6.       Należy zmienić politykę podatkową - większa progresja?, wyższe koszty uzyskania przychodów?, wyższa kwota wolna? , wyeliminowanie uchylania się od podatków.

7.       Podwyższeniu musi ulec minimalna płaca, a także udział płac w PKB, co zmniejszy strefę ubóstwa, poprawi konsumpcję wewnętrzną, zmniejszy nierówność.

Na koniec debaty uczestnicy przyznali, iż z obecnego punktu widzenia można było niektóre działania przeprowadzić inaczej, ale w tamtych czasach sytuacja była bardzo trudna i wymagała szybkich zdecydowanych działań, a sama zmiana systemu, przemiany gospodarcze po roku 1989, wyszły ostatecznie dla Naszego Kraju na plus.

 

  

 Międzynarodowa Konferencja Naukowa SCIECONF-2015 

W dniach 25-29 maja 2015 r. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie wspólnie z Science & Technology Park Zilina oraz The-Science.com współorganizowała III Międzynarodową Konferencję Naukową SCIECONF-2015 (International Conference on Advanced Scientific Results). Przewodniczącym Sekcji Ekonomicznej Konferencji był Prorektor ds. nauki w WSZiB dr Paweł Kawa. Podstawowym zamierzeniem Konferencji było wspieranie badań naukowych i rozwoju nauki oraz prezentacja dorobku naukowego poszczególnych ośrodków akademickich. Łącznie w czasie Konferencji zaprezentowano 67 artykułów naukowych podzielonych na siedem bloków tematycznych. Prelegenci reprezentowali ponad 25 różnych uczelni z 9 krajów. Językiem konferencji był j. angielski. Jest to kolejne przedsięwzięcie naukowe na szczeblu międzynarodowym, w którym aktywnie uczestniczą pracownicy WSZiB.
 
 
 

Ciemna strona internetu - nie daj się okraść! 

26.05.2015 r. miał miejsce wykład otwarty "Ciemna strona Internetu - nie daj się okraść", który poprowadziła Anna Grobel - Kijanka, Dyrektor Działu IT. Był to pierwszy z cyklu wykładów poświęconych Jubileuszowi Uczelni.
 
Multis Multum

 
 

"Rynek Wymiany Informacji Gospodarczych w Polsce"

12 maja 2015 w murach Uczelni odbył się wykład otwarty pt."Rynek Wymiany Informacji Gospodarczych w Polsce".
Tematyką spotkania był system wymiany informacji gospodarczych, funkcjonowanie rejestrów dłużników, wykorzystanie informacji w zarządzaniu ryzykiem w firmie i w życiu prywatnym. Szczególny nacisk został położony na wymiar praktyczny np. jak można sprawdzić informacje na swój temat i jak je wykorzystać w bieżącej działalności firmy.
Wykład poprowadził Pan Mateusz Zając, Regionalny Kierownik Centrum Informacji Gospodarczych.
 

SQLDay 2015

W dniach 11-13 maja miała miejsce we wrocławskim Centrum Kongresowym ósma edycja konferencji SQLDay organizowanej przez Stowarzyszenie Użytkowników SQL Server PLSSUG. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości - wieloletni partner wspomnianego stowarzyszenia, objęła konferencję patronatem naukowym, a członkowie Koła naukowego użytkowników baz danych przyłączyli się do jej organizacji w ramach wolontariatu.
Wydarzenie odwiedziło ponad 600 osób, biorąc udział w ponad 40 sesjach technicznych dotyczących najnowszych rozwiązań z zakresu administracji, programowania i analizy bazami danych.
Wystąpili znani na całym świecie prelegenci i specjaliści serwera bazodanowego SQL Server- Adam Machanic, Alberto Ferrari, Klaus Aschenbrenner, Charley Hanania czy Andreas Wolter. Nie zabraknie także polskich ekspertów - Pawła Potasińskiego, Macieja Pileckiego, Damiana Widery, Łukasza Grali i Marcina Szeligi, a obok nich również pracownik WSZiB w Krakowie - Tomasz Libera.
Jednym z efektów konferencji była decyzja o wzbogaceniu oferty WSZiB o nowy kierunek studiów podyplomowych, na którym zajęcia będą prowadzić reprezentanci Stowarzyszenia Użytkowników SQL Server PLSSUG.

 

Czy jesteś uzależniony od smartfonów lub e-zakupów?

W czwartek 15 stycznia 2015 r. odbył się ciekawy wykład prof. Agnieszki Ogonowskiej pt. "UZALEŻNIENIA MEDIALNE (INTERNET, TELEWIZJA, GRY SIECIOWE, E-HAZARD, E-ZAKUPY, SMARTFONY, TELEFON KOMÓRKOWY)".
Jego problematyka zainteresowała duże grono odbiorców.
 
 
 

 II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

W dniach 15-19 grudnia 2014 r. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie wspólnie z Uniwersytetem w Zilinie oraz Uniwersytetem w Neapolu, a także Fundacją Europejskie Centrum Nowych Technologii i Innowacji Finansowych oraz THOMSON Ltd (Słowacja) współorganizowała Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową. Z ramienia WSZiB funkcję organizatora oraz Przewodniczącego Sekcji Ekonomicznej pełnił Prorektor ds. nauki dr Paweł Kawa. Podstawowym zamierzeniem Konferencji było wspieranie badań naukowych oraz prezentacja dorobku naukowego poszczególnych ośrodków akademickich.
 
 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Human and Social Sciences 2014

W dniach 17-21 listopada 2014r. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie wspólnie z uczelniami wyższymi: Universidad de Granada (Hiszpania), Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, Trnava University (Słowacja), University St. Kliment Ohridiski (Macedonia), Christian University Dimitrie Cantemir (Rumunia), George Bacovia University of Bacau (Rumunia) oraz organizacjami pozarządowymi: European Center for Ethnic Studies' (Rumunia), Fundacją Europejskie Centrum Nowych Technologii i Innowacji Finansowych oraz THOMSON Ltd (Słowacja) współorganizowała Międzynarodową Konferencję Naukową z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Z ramienia WSZiB funkcję organizatora oraz członka Rady Programowej pełnił Prorektor ds. nauki dr Paweł Kawa.

Podstawowym zamierzeniem Konferencji było wspieranie badań naukowych i rozwoju nauk humanistycznych i społecznych oraz prezentacja dorobku naukowego poszczególnych ośrodków akademickich.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Managing the "Intangibles”: Busines

W dniach 16-18 lipca 2014r. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie wspólnie z uczelniami: Università Politecnica delle Marche (Włochy), Montclair State University Center for International Business (USA), Curtin Business School (Australia), Indian Institute of Management (Indie), EADA Business School (Hiszpania), Comenius University (Słowacja), Manchester Business School (Wielka Brytania), University of International Business & Economics (Chiny), The Hongkong Polytechnic University (Hongkong) oraz University of Guadalajara (Meksyk) współorganizuje Międzynarodową Konferencję Naukową Managing the "Intangibles”: Business and Entrepreneurship Perspectives in a Global Context.

Z satysfakcję informujemy, że koordynatorem regionalnym w Polsce oraz wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Konferencji został Prorektor ds. nauki w WSZiB dr Paweł Kawa.

W konferencji zaplanowano wystąpienia ponad 200 prelegentów z 35 krajów. Podstawowym zamierzeniem Konferencji jest analiza znaczenia wartości niematerialnych i prawnych oraz innych zasobów opartych na wiedzy dla przedsiębiorczości, rozwoju firm i wzrostu gospodarczego. Debata o samorządowych finansach

W dniu 16 maja 2014 r. zorganizowano w uczelni panel dyskusyjny poświęcony problematyce finansów samorządowych. Na wstępie dr Joanna Niżnik (WSZiB) zwróciła uwagę na źródła finansowania samorządów i ich proporcjonalną część na różnych szczeblach samorządów. Są to dochody lokalne (podatki lokalne i opłaty, udział w VAT i CIT czy dochody z majątku), środki budżetowe. Poinformowała też, iż od 2012 roku jednostki samorządu terytorialnego nie mogą uchwalić budżetu którego bieżące wydatki budżetowe nie znajdują pokrycia w dochodach bieżących, powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz o wolne środki.

Drugi prelegent dr Jacek Uczkiewicz (vice prezes NIK) opisał genezę samorządności w Polsce. Zaznaczył iż mamy problem przekazywania zadań na samorządy przy jednoczesnym nie przekazywaniu środków na ich realizację. Źródło kryzysu samorządności jego zdaniem ma genezę w spadku zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w demokrację przedstawicielską która jawi się im jako politykiersko upartyjniona. Jako przejaw tej tendencji uznał budżety partycypacyjne które jawią się społeczeństwu jako te w których ludzie naprawdę mają wpływ na zarządzanie budżetem. A przecież samorządność bazuje na decyzjach obywateli i samorząd (rady dzielnic, miasta itd.) są narzędziem tejże partycypacji. Przecież pieniądze tam się znajdujące to nie są jakieś ich pieniądze ale pieniądze nasze- podkreślił dr J.Uczkiewicz (NIK).  

Z kolei dr Lesław Fijał (Skarbnik Miasta Krakowa) zwrócił uwagę na to że samorządy są niczym Odys między Scyllą i Charybdą gdzie Scylla pożre 6 żeglarzy a Charybda pożera cały statek. Chodziło mu o to że samorządy są zmuszone ryzykować i wybierać między mniejszym złem (cięciem wydatków na które nie znajdują środków) albo ryzykują bankructwo. Województwo Mazowieckie pod rządami Marszałka Struzika wszak zmierza w tym kierunku- zaznaczył. Dodał też iż kwestia Janosikowego pokazuje, że jednostkowa niegospodarność województwa powoduję dążenie do zmiany prawa które bazuje na solidarności między samorządami. Odniósł się też do budżetu partycypacyjnego i protestował przed nazywaniem go budżetem gdyż są to tylko środki wydzielone z budżetu, a prawdziwy budżet ma jeszcze w sobie pozycje przychody. „Jeśli mieszkańcy będą mieli oprócz wydatków prawo do decydowania o przychodach to wtedy będzie to budżet partycypacyjny”-stwierdził L.Fijał. 

Dr Jacek Tomkiewicz (Akademia im. Leona Koźmińskiego) analizował źródła problemów finansowych samorządów (JST). Zauważył, iż rosły nakłady na inwestycje, słaba koniunktura wpływała na spadek wpływów z podatków bezpośrednich, zmiany w PIT (nowe stawki i ulgi na dzieci) ograniczające wpływy, z których JST mają przychód. Wysunął też tezę, że to samorząd uchronił nas w dużej części przed recesją. Wzrost zadłużenia jest oczywisty ale też jest wręcz pożądany bo wiąże się z inwestycjami i nakręcaniem koniunktury. Problemem jest natomiast stabilizacja wydatków państwa przy jednoczesnym dokręcaniu śruby samorządom. Zaznaczył też iż to JST w dużej mierze zadecydują o wykorzystaniu środków z nowej perspektywy, dlatego też trzeba myśleć o wzmocnieniu finansowym samorządów.

Mgr Jan Kazimierz Czubak (Stowarzyszenie Rzeczypospolita Obywatelska) zauważył negatywny wpływ dotacji z UE na zadłużanie się ale też demoralizację niektórych samorządowców regularnie zadłużających swoje samorządy ponad możliwości. Pokusą były też łatwe kredyty które banki udzielały na prawo i lewo. Zaproponował trzy zdroworozsądkowe zasady w miarę bezpiecznego zadłużania się oraz podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Mgr Adam Jaśkow (Centrum im. Daszyńskiego) podkreślił, że pole konfliktu pomiędzy władzą centralną a samorządami ma również polityczne podłoże . Samorządom , jako wspólnotom mieszkańców przypadła funkcja organizatora usług publicznych. Zaś doktryna polityczna małego państwa, jaką kierują się politycy kierujący krajem, ułatwia im spychanie deficytu finansów w dół na samorząd.

Zebrani byli zgodni, że konieczne są zmiany w finansowaniu samorządów. Warunkiem wprowadzenia tych zmian jest wznowienie dialogu pomiędzy przedstawicielami samorządów a reprezentantami władzy centralnej.

Konferencję tę zorganizowały Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Fundacja na Rzecz Socjalnej Demokracji - Reaktywacja.Soc, Centrum im. I. Daszyńskiego Kraków oraz Stowarzyszenie Rzeczpospolita Obywatelska. Była to druga konferencja - pierwsza odbyła się w lutym 2013 roku i dotyczyła podatków dochodowych od osób fizycznych.

 

Wykład prof. Leszka Balcerowicza 

20 marca 2014r. odbył się  wykład otwarty prof. Leszka Balcerowicza, pt. "Polska gospodarka po 1989 roku i jej perspektywy".   Spotkanie zorganizowało   Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. 
Prof. Balcerowicz odpowiedział m.in. na pytania: Dlaczego socjalizm musiał upaść? Jak przebiegały w Polsce przemiany ustrojowe zapoczątkowane 25 lat temu? Jakie wyzwania stoją dzisiaj przed polską gospodarką? Dużo czasu poświęcił na omówienie sytuacji Ukrainy i wyzwań, które stoją przed tym państwem.
Na wykładzie gościliśmy 300 osób.


Debata "ZARZĄDZANIE"

W dniu 22 stycznia 2014r. w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie odbyła się  debata pt. „ZARZĄDZANIE” z Cyklu Debat „GOSPODARKA – PRAWO – SPOŁECZEŃSTWO – ZARZĄDZANIE”. Partnerem tego wydarzenia była Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie.

Podczas spotkania prelegenci oraz zaproszeni goście wymieniali poglądy na temat następujących zagadnień:
• Ewolucja zarządzania w minionym 25 – leciu • Zarządzanie strategiczne wobec wyzwań współczesności • Gospodarka oparta na wiedzy – Tworzenie przewagi konkurencyjnej w nowej gospodarce • Współczesne tendencje w zachowaniach konsumentów • Co przede wszystkim utrudnia działalność przedsiębiorcom? • Zarządzanie w dobie finansyzacji • Środki unijne – szanse czy zagrożenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem? • Relacja praca – gospodarka – zarządzanie • Jak i czy prawo na wpływ na pracę (zarządzanie) oraz gospodarkę? • Czy prawo w Polsce przeszkadza czy ułatwia biznes? • Praca – prawem człowieka •
Eksperci, którzy wzięli udział w Debacie:
    prof. dr hab. inż. Włodzimierz Roszczynialski, JM Rektor, WSZiB w Krakowie,
    dr Paweł Kawa, Prorektor ds. nauki, WSZiB,
    dr Artur Figurski, Dziekan Wydziału Zarządzania i Informatyki, WSZiB,
    dr inż. Dominika Woźny, Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych, WSZiB,
    dr Tomasz Kafel, WSZiB, ciekawa prezentacja doktora dostępna na Blogu Rektora http://rektor.wszib.edu.pl/
    dr Magdalena Kowalska-Musiał, WSZiB,
    mgr inż. Ryszard Iwaniec, Nadinspektor pracy, Państwowa Inspekcja Pracy w Krakowie,
    mgr Bartosz Banduła, WSZiB,
    mgr Wojciech Dyląg, Rzecznik prasowy, Państwowa Inspekcja Pracy w Krakowie,
    mgr Iwona Mokrecka, Pramerica Życie TUiR SA,
    mgr Piotr Mroczek, BHP - CENTER,
    mgr Rafał Boś, ARBC Sp. z o. o.


Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Human and Social Sciences 2013”

W dniach 18-22 listopada 2013r. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie wspólnie z uczelniami wyższymi: Universidad de Granada (Hiszpania), Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, Trnava University (Słowacja), University St. Kliment Ohridiski (Macedonia), Christian University Dimitrie Cantemir (Rumunia), George Bacovia University of Bacau (Rumunia) oraz organizacjami pozarządowymi: European Center for Ethnic Studies' (Rumunia), Fundacją Europejskie Centrum Nowych Technologii i Innowacji Finansowych oraz THOMSON Ltd (Słowacja) współorganizowała Międzynarodową Konferencję Naukową z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Z ramienia WSZiB funkcję organizatora oraz członka Rady Programowej pełnił Prorektor ds. nauki dr Paweł Kawa.
W konferencji uczestniczyło 69 prelegentów. Podstawowym zamierzeniem Konferencji było  wspieranie badań naukowych i rozwoju nauk humanistycznych i społecznych oraz prezentacja dorobku naukowego poszczególnych ośrodków akademickich. Konferencja odbywała na platformie internetowej. Językiem Konferencji był j. angielski.
 
 
 

"Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec" 

W dniu 4 czerwca 2013r. w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości odbyła się Konferencja pt.: "SPiN - Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec". Konferencja była zorganizowana przez Centrum Transferu Technologi Medycznych Park Technologiczny Sp. z o. o.
Została otwarta przez Panią Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Społecznych WSZiB w Krakowie dr Teresę Kamińską - Blichowską oraz Pana Kamila Kipiela Prezesa Zarządu CTTM PT Sp. z o. o.
Podczas obrad prelegenci poruszali tematy tj.:
- "Nauka - Innowacja - Biznes Czy mogą współdziałać?" - Kamil Kipiel
- "Jak uczelnie wspierają młody biznes?" - Krzysztof Banaszewski
- "Od inkubatora do Doliny Krzemowej w rok. Jak to zrobiliśmy?" - Kamil Stanuch
- "Co oznacza bycie przedsiębiorczym?" - Beata Superson - Polowiec
- "Jak się przygotować do poszukiwania inwestora?" - Marcin Szeląg
- "Jak z przedsiębiorczości akademickiej dotrzeć do własnego biznesu?" - Katarzyna Sawicz - KrynigerKonferencja o podatkach

9 lutego 2013 r. odbyła się  konferencja poświęcona tematyce podatków. Konferencję zorganizowało Centrum im. Ignacego Daszyńskiego przy współudziale WSZiB w Krakowie. Celem konferencji była krytyczna analiza systemu podatkowego (PIT) oraz propozycja jego zmian tak, by sprawiedliwiej rozkładając ciężary podatkowe i  gwarantując stabilne dochody dla budżetu (w tym również dla samorządów) umożliwić wzrost gospodarczy przez wzrost popytu wewnętrznego. Na konferencji obecni byli następujący referenci:

prof. dr hab. Jan Czekaj (UEK)
Zarys systemów podatkowych wybranych krajów Europejskich
 
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Roszczynialski (WSZiB)
Podatki w Polsce  - garść danych liczbowych
 
dr Jacek Tomkiewicz Akademia Leona Koźmińskiego, Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji
Progresja podatkowa jako instrument stabilizacji makroekonomicznej?
 
mgr Małgorzata Baś (WSZiB)
Podatki, jako główne źródło finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce
 
mgr Teresa Krawczyk (WSZiB)
Wady i zalety systemu podatkowego w Polsce
 
dr Kazimierz Sedlak
Czy system podatkowy może być sprawiedliwy? Oblicza Nowych Mediów

IV Edycja
14-15 marca 2013

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w cyklicznej Ogólnopolskiej Konferencji Medioznawczej _ Oblicza Nowych Mediów (Wiosenna Szkoła Medioznawców), która odbędzie się w dniach 14 - 15 marca 2013 roku w gmachu Uczelni przy Alei Kijowskiej 14. Tym razem zachęcamy do refleksji nad następującymi zagadnieniami:
 

1. Dziennikarstwo

 • dziennikarstwo w nowych mediach;
 • nowe gatunki i formaty dziennikarskie;
 • intermedialność i intertekstualność współczesnych przekazów medialnych;
 • kultura konwergencji i nowe strategie komunikacyjne;
 • dziennikarstwo obywatelskie;
 • tabloidyzacja mediów;
 •  
2. Polityka
 • liderzy opinii w sieci i ich rola w kształtowaniu opinii publicznej;
 • reklama polityczna w nowych mediach;
 • media społecznościowe: funkcje socjokulturowe i polityczne;
 • nowe formy kreowania wizerunków aktorów politycznych;
 • nowomedialne formy komunikacji politycznej;
 • kampanie społeczne – nowe wzorce komunikacyjne i estetyczne;
 
3. Biznes
 • reklama komercyjna w nowych mediach;
 • kreowanie marki w przekazach medialnych;
 • product placement w serialach telewizyjnych;
 • platformy medialne w działaniach biznesowych;
 • ekonomika nowych mediów;
 • zarządzanie wizerunkiem firm i instytucji w nowych mediach;
 • nowomedialne strategie marketingowe w kontekście konwergencji medialnej ;
 • biznes w Second Life;

4. Kultura
 • literatura w nowych mediach;
 • kreowanie opowieści transmedialnych;
 • nowomedialne praktyki adaptacyjne (literatura – film – telewizja – komiks –gry komputerowe);
 • sztuka nowych mediów;
 • nowe media w instytucjach kultury (galerie – muzea – filharmonia);
 • promocja kultury w nowych mediach;
 • nowe kompetencje kulturowe i medialne.
 
Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy mgr Aleksandry Smyczyńskiej do dnia 10 stycznia 2013 roku na adres: a.smyczynska@wszib.edu.pl.
Opłata konferencyjna wynosi 350 zł i obejmuje koszty posiłków (obiad  w pierwszym i drugim dniu konferencji, przerwy kawowe, uroczysta kolacja), druk materiałów konferencyjnych i publikacji pokonferencyjnej.
Serdecznie zapraszamy! 
Karta zgłoszenia

Oblicza Nowych Mediów

III Edycja
22-23 marca 2012

Wydział Nauk Ekonomicznych i Społecznych Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ma zaszczyt zaprosić do udziału w III edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt „Oblicza nowych mediów”, która odbędzie się w dniach 22 i 23 marca 2012 w siedzibie Uczelni przy al. Kijowskiej 14.
Najnowsza edycja konferencji nosi tytuł: POLITYKA – EDUKACJA – MEDIA: związki i „przepływy”. W ramach konferencji proponujemy Państwu refleksję nad następującymi zagadnieniami:
 1. Polityka medialna a:
  • Konwergencja mediów i rozwój kultury uczestnictwa;
  • Konwersja cyfrowa radiofonii i telewizji;
  • Rozwiązania ekonomiczne i prawne w państwach UE;
  • Ekonomika mediów;
  • Formy promocji produktów medialnych;
  • Formaty medialne i globalizacja kulturowa;
  • Recykling kulturowy i seryjność w kulturze;
  • Struktura własności mediów polskich i problem reprezentacji, ideologii oraz dywersyfikacji informacji;
  • Prawa własności intelektualnej;
  • „Stare” i „nowe” media; media elektroniczne;
  • Kampanie polityczne w mediach;
  • Cyfrowe wykluczenie;
  • Władza i widoczność polityczna;
  • Kreowanie aktorów politycznych oraz ekspertów medialnych;
  • Działanie instytucji państwowych w obszarze zagrożeń terrorystycznych.
 2. Edukacja medialna a:
  • Edukacyjny potencjał nowych mediów;
  • Kompetencje medialne/kulturowe dzieci/młodzieży/dorosłych;
  • Wzorce, koncepcje i programy nauczania w Polsce i zagranicą;
  • Edukacja obywatelska i polityczna;
  • Społeczeństwo informacyjne i społeczeństwo wiedzy;
  • Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz społeczeństwa demokracji komunikacyjnej;
  • Projekty społecznościowe w nowych mediach;
  • Edutainment;
  • Gry komputerowe i ludologia;
  • Kształcenie literackie i językowe;
  • Kulturowe koncepcje pamięci i tożsamość narracyjnej;
  • Generacja X, Generacja Y, cyfrowy naród;
  • Rola praktyków medialnych (ludzi mediów) w kształceniu uniwersyteckim oraz uczeniu zawodu;
  • Nowe zawody medialne;
 3. Polityka edukacyjna a:
  • Dyrektywy i rozporządzenia UE w dziedzinie edukacji medialnej i kształcenia ustawicznego;
  • Reprodukcja nierówności społecznych i reprodukcja kulturowa;
  • Ukryte programy nauczania: aspekty socjokulturowe;
  • Edukacja medialna i wiedza o kulturze w szkolnych i uniwersyteckich programach nauczania;
  • Pierwotny i wtórny analfabetyzm medialny;
  • Kapitał społeczny i kulturowy: jego rozwój i regres;
  • Wykluczenie społeczne.
Zgłoszenia na konferencję prosimy przesyłać do dnia 20 stycznia 2012 na adres e-mailowy: a.smyczynska@wszib.edu.pl W zgłoszeniu prosimy zaznaczyć: temat wystąpienia, abstrakt wystąpienia, podstawowe dane nt autora referatu (afiliacja, dane kontaktowe, dane do faktury). Opłata konferencyjna wynosi: 350 zł (nie obejmuje kosztu noclegu , proszę wyraźnie zaznaczyć w zgłoszeniu datę przyjazdu i wyjazdu, pośredniczymy w załatwianiu zakwaterowania,). Do końca stycznia otrzymacie Państwo informacje nt. decyzji organizatorów odnośnie zgłoszonego tematu. Mamy nadzieję, że nasza propozycja tematów spotka się z Państwa zainteresowaniem.
Program konferencji
Karta zgłoszenia

PRZEPRASZAMY! Z POWODÓW NIEZALEŻNYCH KONFERENCJA W TYM ROKU NIE ODBĘDZIE SIĘ!
ORGANIZATORZY.

Oblicza Nowych Mediów

II Edycja
17-18 marca 2011

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, która odbędzie się w dniach 17 – 18.03. 2011 roku w siedzibie Uczelni. W ramach 2. edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Oblicza nowych mediów” pragniemy zaproponować Państwu refleksję nad następującymi zagadnieniami:
• sztuka nowych mediów i jej wpływ na „tradycyjną” sztukę i formy jej ekspozycji;
• dziennikarstwo a nowe media, w tym fenomen dziennikarstwa obywatelskiego;
• formy komunikowania (się) w nowych mediach;
• nowe media w biznesie i marketingu;
• polityka w nowych mediach;
• wpływ nowych mediów na instytucje kultury;
• „stare” media w nowych mediach – nowe media w „starych” mediach;
• literatura a nowe media; literatura w nowych mediach;
• edukacyjny potencjał nowych mediów (tradycyjne i posttradycyjne instytucje edukacyjne);
• teoretycy nowych mediów (Polska – Europa - świat);
• „język”, etyka, estetyka nowych mediów;
• wpływ nowych mediów na formy i środki ekspresji młodego pokolenia;
• reklama w nowych mediach i reklama nowych mediów;
• konteksty i perspektywy badań fenomenu nowych mediów;
• globalizacja, glokalizacja, indygenizacja a nowe media;
• edukacja medialna wobec nowych mediów.
Zgłoszenia na konferencję prosimy przesyłać do dnia 10 stycznia 2011 na adres e-mailowy: a.smyczynska@wszib.edu.pl W zgłoszeniu prosimy zaznaczyć: temat wystąpienia, abstrakt wystąpienia, podstawowe dane nt autora referatu (afiliacja, dane kontaktowe). Opłata konferencyjna wynosi: 350 zł (nie obejmuje kosztu noclegu , pośredniczymy w załatwianiu zakwaterowania – proszę wyraźnie zaznaczyć w zgłoszeniu datę przyjazdu i wyjazdu). Do końca stycznia otrzymacie Państwo informacje nt. decyzji organizatorów odnośnie zgłoszonego tematu. Mamy nadzieję, że nasza propozycja tematów spotka się z Państwa zainteresowaniem.
Program konferencji
Karta zgłoszenia
 

Konferencja naukowa "Aktualne problemy polityki społecznej oraz finansowej"

W poniedziałek 24 maja 2010 w Auli odbyła się konferencja z okazji 15- lecia Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Gratulacje z tego tytułu przekazali Uczelni Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezydent Miasta Krakowa, Prezydent Izby Przemysłowo Handlowej oraz Kanclerz Małopolskiej Loży BCC. Osobiste pozdrowienia przekazali dr Kazimierz Bujakowski, Paweł Pytko oraz Andrzej Dyja, a także prof. Jerzy Dietl Prezes Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, który wręczył 3 stypendia ufundowane przez FEP i WSZiB.

Konferencja podzielona była na dwie sesje: społeczną i ekonomiczną. Sesję społeczną poprowadziła prof. A. Ogonowska i dotyczyła ona diagnozy społecznej 2009. W panelu wzięli udział prof. T. Panek i prof. E. Kotowska. członkowie zespołu prof. J. Czapińskiego, który przygotował Diagnozę Społeczną 2009.

Drugą część "Wokół euro" poprowadził dr P. Kawa. Wykłady wygłosili: dr G. Tchorek z NBP oraz prof. R. Sivak, a także prof. J. Rudy z Uniwersytetów w Bratysławie.

IV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Bankach

18-19.03.2010 r. na terenie naszej uczelnia przeprowadzono IV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Bankach - pod nazwą: Banki na rynku pieniężno-kapitałowy m. W eliminacjach wzięło udział 14 874 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polsk. Do finału zakwalifikowało się 99 uczestników z 42 miast. Rywalizowano o 15 indeksów WSZiB 3 indeksy Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz kursy językowe w Anglii. Rektor ufundował indeksy wszystkim finalistom z Małopolski. Gala finałowa wraz z udziałem min. przedstawicieli władz NBP, Związku Banków Polskich, Biura Informacji Kredytowej oraz Dyrektorów Regionalnych Banków odbyła się 19 marca w Auli WSZiB. Zwycięzcą został Adrian Siewiera z XIV Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu. Wszystkim finalistom gratulujemy i życzymy kiolejnych równie imponujących sukesów.
 

OBLICZA NOWYCH MEDIÓW

KRAKÓW
18-19 MARCA 2010
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości
al. Kijowska 14

18 marca


8. 30 - 9.00 - Rejestracja uczestników konferencji w budynku przy al. Kijowskiej 14, Kraków

9.00 – 9. 30 – oficjalne powitanie uczestników konferencji przez JM Rektora prof. dr hab. inż. Włodzimierza Roszczynialskiego; Dziekan Wydziału Socjologii dr Marię Janiszewską, Prodziekan mgr Magdalenę Kowalską - Musiał; wręczenie nagrody „Najlepszy wykładowca WSZiB” prof. dr hab. Tomaszowi Goban – Klasowi. ( Połączone z promocją nowej książki Profesora Media i terroryści. Czy zastraszą nas na śmierć? Wydawnictwo UJ, 2009)

Prowadzący obrady: prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska
9. 30 - Cztery oblicza najnowszej generacji mediów. Cyfrowe, sieciowe, mobilne, immersyjne, prof. dr hab. T. Goban – Klas, Uniwersytet Jagielloński
9. 50 - Nowe media a stare gatunki. Współczesne oblicza filmowego horroru,
prof. dr hab Bogusław Skowronek, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
10. 10 – Koncepcja roli mediów Alexisa de Tocqueville’a a ich współczesny obraz,
dr Alojzy Morzyniec, Wydział Socjologii, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
10. 30 – Nowe media, nowe problemy? – korzystanie z Internetu w pracy w celach prywatnych, Karol Wolski, Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński
10. 50 – Nowe media jako narzędzia poznania, dr Rafał Maciąg, Wydział Zarządzania
i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
11.10 – 11. 30 dyskusja
11.30 – 11. 50 przerwa kawowa

Prowadząca obrady: prof. dr hab. Katarzyna Skowronek
11.50 – Jan Paweł już wielki. Konstruowanie tożsamości grupowej w II i III rocznicę śmierci papieża w ogólnopolskich dziennikach drukowanych – raport z krytycznej analizy dyskursu, mgr Mariusz Drozdowski, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
12. 10 – Dehumanizacja człowieka w relacjach międzyludzkich, dr Jan T. Mróz, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie, Katolicki Uniwersytet Lubelski
12. 30 - Komputer w dysseminacji wielkiej muzyki, dr Maciej Białas, Instytut Muzyki, Uniwersytet im. M. Curie - Skłodowskiej
12. 50- O granicach przedstawialności, prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska, Wydział Socjologii, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
13. 10 – 13. 30 dyskusja
13. 30 – 14. 30 przerwa obiadowa (sala 8K)

Prowadząca obrady: prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska
14. 30 - Perspektywy rozwoju kultury popularnej w obliczu nowych mediów, dr Marta Juza, Wydział Socjologii, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
14. 50 - Świat wartości fanów fantasy w świetle ich praktyk (para)literackich, dr Magdalena Roszczynialska, Wydział Socjologii Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
15. 10 - Kaczor i Donald: medialne konstrukcje ideowe na przykładzie prezydenta i premiera, prof. dr hab. Katarzyna Skowronek, Wydział Humanistyczny, Akademia Górniczo - Hutnicza
15. 30 – 15. 50 dyskusja
15.50 – 16. 10 - przerwa kawowa
16. 10 – „Rewers” i jego strategia adaptacyjna, mgr Aleksandra Smyczyńska, Wydział Socjologii Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
16. 30 – Opowieści Kasandry - media wobec kryzysu współczesnego społeczeństwa,
dr Aleksandra Wagner, Wydział Socjologii, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości
w Krakowie
16. 50- Telewróżka – (pop)ezoteryka w telewizji, dr Grzegorz Ptaszek, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku
17. 10 - 17. 30 dyskusja

19.00 - uroczysta kolacja, Restauracja Ariel, ul. Szeroka 18, Kraków (Kazimierz)

19 marca
Prowadząca obrady: dr Maria Janiszewska
9.00 - Edukacja przez Internet jako mechanizm wzmacniania wiejskich rynków pracy,
mgr Anna Pokorska, Zakład Socjologii Obszarów Rustykalnych, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika
9.20 - Rozwój Internetu a konwergencja mediów, mgr Karolina Smolińska, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
9. 40 - Telewizyjna transmisja sportowa Telewizyjna transmisja sportowa czyli śladami "Wielkiego Brata". Voyeryzm, ekshibicjonizm, show,
dr Andrzej Ostrowski, Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa , Dolnośląska Szkoła Wyższa

10.00 – 10.15 dyskusja
10.15 – 10. 30 przerwa kawowa

Prowadzący obrady: prof. dr hab. Bogusław Skowronek
10. 30 – Amatorski twórca jako ekspert medialny. O opiniotwórczym potencjale twórczości oddolnej w Internecie, dr Michał Pręgowski, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska
10. 50 – Prawo prasowe a Internet, dr Andrzej Adamski, Instytut Edukacji Medialnej
i Dziennikarstwa, Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego
11.10 - Kryzys medialny w Wikinomii, dr Monika Przybysz, Wydział Teologiczny, Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego
11. 30 – 11. 50 dyskusja
11. 50 - Art net/net art. – o różnych formach obecności sztuki w Internecie, mgr Wojciech Pigla, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
12. 10 - Sztuka interaktywna w przestrzeni miejskiej, mgr Sylwia Szykowna, Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
12. 30 – Internetowe dziennikarstwo obywatelskie – Czy bloger jest dziennikarzem?
mgr Marta Dorenda, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet
im. M. Kopernika
12. 50 –– I believe in Brand liberation – adbusting i antyreklama jako elementy kształtujące tożsamość w kulturze popularnej, dr Tomasz Bielak, Wydział Humanistyczno – Społeczny, Akademia Techniczno – Humanistyczna w Bielsku- Białej
13. 10 – 13. 30 dyskusja
 
rzerwa obiadowa: 13. 30– 14.30 (sala 8K)
 
Prowadzący obrady: dr Tomasz Bielak
14. 30– Zjawisko konwergencji medialnej na przykładzie gier komputerowych oraz fabularnych. Intertekstualność w kontekście konwergencji,
mgr Paweł Świątek
14. 50 – Analiza struktur władzy z wykorzystaniem metafor Panoptikonu oraz Synoptikonu, dr Krzysztof Piróg, Wydział Socjologiczno – Historyczny, Uniwersytet Rzeszowski
15. 10- Kariery medialne celebrytów. Analiza zdywersyfikowanych strategii osiągnięcia sukcesu w mass mediach, mgr Maciej Szymański, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
15. 30 - Przedwyborcza sondażokracja – metody manipulacji wynikami sondaży w mediach,
dr Aldona Guzik, Wydział Socjologii Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
15. 50 – 16. 10 dyskusja
16. 10 – 16. 30 przerwa kawowa

Prowadząca obrady: dr Magdalena Roszczynialska
16. 30 - Telewizja jako zagrożenie dla rodziny, mgr Magdalena Włosowicz - Kulawik Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
16. 50– Śmierć na żywo.com, dr Agata Maksymowicz, Wydział Socjologii Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości
17. 10 – Posttradycyjna edukacja. Sposoby używania komputera przez studentów podczas praktyki pedagogicznej, dr A. Ślósarz, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
17. 30 – 17. 50 dyskusja
17. 50 zamknięcie obrad


Więcej informacji: a.smyczynska@wszib.edu.pl


Archiwum:

Model polskiej prezydentury
Wykład otwarty prof. Tomasza Nałęcza, który odbył się 14 stycznia 2010 o godz. 12.00 w auli WSZiB.
 
Polityka gospodarcza w kryzysie
23 listopada 2009 r. odbyła się debata dotycząca polskiej polityki gospodarczej w najbliższych latach. Swoją obecnością zaszczycili nas: prof. Jerzy Hausner - Minister pracy w rządzie Leszka Millera, prof. Jan Czekaj - Członek Rady Polityki Pieniężnej oraz Mirosław Gronicki - Minister Finansów w Rządzie Marka Belki.
 
Kulą w płot - debata o mediach
Debta "Kulą w płot - media społeczne w Polsce - próba zdefiniowania/redefiniowania misji" odbyła 17 listopada w WSZiB się w ramach cyklu Polska 2030, który ma być recenzją i komentarzem do strategii rządu Premiera Donalda Tuska dla Polski w perspektywie 2030 roku.
Udział w dyskusji wzięli: prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska - literaturoznawca, filmoznawca, medioznawca, kulturoznawca, adiunkt w Katedrze Literatury XX wieku Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości;
Aleksander Tarkowski - socjolog, pracownik Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM UW), członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów;
Igor Ostrowski- wspólnik kancelarii prawniczej White & Case LLP, członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów.
Paneliści starali się odpowiedzieć na następujące problemy, m. in.: Czy w ogóle istnieją media społeczne, skoro nie ma społeczeństwa. obywatelskiego? Czy nie ma społeczeństwa obywatelskiego, bo nie ma mediów społecznych?
Czy ponosimy koszty w związku z brakiem mediów społecznych? I kto za to płaci?
(niekoniecznie mowa o pieniądzach) Ale jeśli miałyby być to kto by za nie
płacił? (tutaj mowa o pieniądzach)
Dyskusja będzie się toczyć także wokół wyznaczenia granicy mediom społecznym.
Prowadzącym debatę był Marcin Lewandowski - redaktor naczelny akademickiego radia społecznego Radiofonia FM.
 
 
Międzynarodowa konferencja esperantystów

W dniach od 17 do 25 lipca 2009r. w Auli Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie miała miejsce międzynarodowa konferencja naukowa pt. Pedagogika esperancka wobec wyzwań komunikacji międzykulturowej. Konferencję otworzył JM Rektor WSZiB, Prof. Włodzimierz Roszczynialski, który wygłosił wykład w języku esperanto. Celem konferencji jest propagowanie pokojowej ideologii Zamenhofa, promowanie ideologii esperanto oraz naukowa współpraca w zakresie ideologii Zamenhofa.

 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie ze Stowarzyszeniem Krak-Business oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa zorganizowała konferencję poświęconą barierom i czynnikom rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w Krakowie.

Konferencja odbyła się w czwartek 2 kwietnia 2009 r. w auli Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, ul. Armii Krajowej 8.
W programie wystąpienia:
 
 1. Monika Piątkowska: "Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Krakowie",
 2. dr Jarosław Plichta: "Czynniki rozwoju MSP w Krakowie (na podstawie badań)",
 3. dr Barbara Siuta-Tokarska: "Analiza sektora MSP w Polsce w stabilizacji rynku pracy w warunkach nasilonej konkurencji oraz wstrząsów w gospodarce (w tym kryzysu gospodarczego)",
 4. mgr Katarzyna Kotulska: "Bariery i przewagi internacjonalizacji polskich małych i średnich przedsiębiorstw".

Konferencja była okazją do dyskusji o problemach sektora wobec kryzysu, przewidziano także promocję książki prof. dr hab. Ryszarda Borowieckiego i dr Barbary Siuty-Tokarskiej pt. "Problemy funkcjonowania i rozwoju małych przedsiębiorstw w Polsce".

 

Tym razem Festiwal Kreatywności

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie objęła patronat nad odbywającym się od 21.05 do 30.05 w Krakowie Festiwalem Kreatywności. Na terenie Uczelni odbyły sie zajęcia "Wielka draka czyli twórcze zmiany w Grodzie Kraka" była to sesja twórczego rozwiązywania problemów! Na warsztat został wzięte wybrane wcześniej pomysły udoskonalenia życia Krakowian stworzone w dzień innowacji. Przy użyciu twórczych technik próbowano znaleźć sposoby na urealnienie twórczych pomysłów, zamianę kreatywnej myśli w innowacyjne działanie.

 

Rocznicowe spotkania

W maju i czerwcu miały miejsce dwie znaczące rocznice: 20 lat temu odbyły się wybory, które doprowadziły do pokojowej zmiany ustroju, 5 lat temu zaś staliśmy się członkiem Unii Europejskiej.W serii spotkań z ludźmi, którzy brali udział w tych wydarzeniach. 19 maja spotkaliśmy się w Auditorum Maximum z Tadeuszem Mazowieckim oraz Lechem Wałęsą, zaś w czwartek 21 maja z Leszkiem Millerem i Jerzym Jaskiernią w auli WSZiB przy ul. Armii Krajowej 8. Profesor Jaskiernia wygłosił wykład p.t.: "Czy integracja z Unią Europejską zagraża naszej suwerenności?", natomiast w środę 21 maja w Klubie pod Jaszczurami odbyła się debata polityczna z udziałem Róży Thun i prof. Stefana Niesiołowskiego, którą organizował Senator RP i nasz pracownik dr Stanisław Bisztyga.

 

Festiwal Przedsiębiorczości

Studenckie Forum Business Centre Club przygotowało dla studentów wszystkich uczelni Małopolski 3000 miejsc podczas 53 warsztatów i wykładów Festiwalu Przedsiębiorczości (30 marca 2009 r.). Większość zajęć odbyła się w naszej uczelni. Jakość spotkań zapewniało 40 profesjonalnych trenerów z Polski i Wielkiej Brytanii. Wśród warsztatów pojawiły się m. in: - Nuts and bolts of a start-up: assessing business ideas, - Marketing podświadomości, - Techniki brainstorm oraz grupowego rozwiązywania problemów, - Managment & Leadership: workshop.

 

Finał konkursu Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości

26 marca 2009 odbył się finał wojewódzki będący II etapem ogólnopolskiego konkursu Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości, organizowany przez Małopolskie Studenckie Forum Business Centre Club. W finale brało udział 10 najlepszych zespołów z Małopolski. Drużyny rozwiązywały zadania typu Case Study dotyczące problemu biznesowego. Prace były oceniane przez Kapitułę konkursu pod przewodnictwem Rektora naszej Uczelni. Zapraszamy do obejrzenia pełnego fotoreportażu z imprezy; wszystkie zdjęcia są do pobrania pod adresem: http://artemis.wszib.edu.pl/~bandula/nzzp_09.zip

 

Wykład otwarty Wojciecha Olejniczaka

15 stycznia w auli WSZiB odbył się interesujący wykład otwarty Wojciecha Olejniczaka p.t: "Społeczne skutki kryzysu gospodarczego". Poseł mówił o tym, że ten "właściwy" kryzys dopiero nadejdzie i przedstawił propozycje ochrony przed jego skutkami.Na sali rozgorzała gorąca dyskusja, m. in. na temat wykorzystywania środków unijnych. Wojciech Olejniczak jest posłem na Sejm od 2001 roku.Był wicemarszałkiem Sejmu V kadencji, a także Ministrem Rolnictwa. W latach 2005-2008 był przewodniczącym Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dziękujemy za tak liczne przybycie.

 


Powrót na górę strony