Prelekcja dla klasy patronackiej

///
Prelekcja dla klasy patronackiej
26 lut '19

22 lutego 2019r. w WSZiB odbyła się inauguracyjna prelekcja dla uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie pt. „Nie myśl o białym niedźwiedziu”. W czasie prelekcji prowadzonej przez dr Justynę Michniak – Szladerbę, słuchacze mieli okazję zapoznać się z zagadnieniem stresu. Zostały omówione skutki działania stresorów oraz wskazano skuteczne i proste metody walki ze stresem, które uczniowie mogli przećwiczyć już w czasie zajęć. W bieżącym roku akademickim została podpisana umowa pomiędzy WSZiB a ZSE nr 2 dotycząca objęcia patronatem naukowo-dydaktycznym klasy ekonomicznej tej szkoły.

Uczniowie przez kolejne 4 lata będą uczestniczyć w wykładach, warsztatach i prelekcjach organizowanych przez WSZiB. Absolwenci klasy patronackiej na koniec projektu otrzymają certyfikat WSZiB potwierdzający zdobycie cennej wiedzy, dodatkowych umiejętności i nowych kwalifikacji, które są niezbędne po skończeniu szkoły średniej.

 


Skip to content